Zarząd Główny ZŁ


Strona główna Organizacja Zarząd Główny ZŁ


l Kłapyk Stefan - przewodniczący
l Wiewiórka Adam - zastępca przewodniczącego
l Ksenicz Andrzej - zastępca przewodniczącego
l Szlanta Wacław - zastępca przewodniczącego
l Hładyk Natalia - sekretarz
l Łukaczyn Stefan - skarbnik
l Hładyk Stefan - członek prezydium
l Hojsak Emil - członek prezydium
l Banias Anna - członek Zarządu Głównego
l Dowhań-Domańska Ksenia - członek Zarządu Głównego
l Gyba Łukasz - członek Zarządu Głównego
l Hładyk Grzegorz - członek Zarządu Głównego
l Łabowski Jerzy - członek Zarządu Głównego
l Pyrz Emilia - członek Zarządu Głównego
l Stawiski Jacek - członek Zarządu Głównego
l Suchanicz Grzegorz - członek Zarządu Głównego
l Sycz Piotr - członek Zarządu Głównego
l Toropiła Jan - członek Zarządu Głównego
l Trochanowski Grzegorz - członek Zarządu Głównego