Архів вистав


Strona główna Archiwum Archiwum wystaw


Wystawa jest udostępniana bezpłatnie. Wypożyczający pokrywa koszty transportu oraz koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń.

Polecamy i zapraszamy do wypożyczania!


1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE

1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE

  • Opis: jest to wystawa dokumentalna Zjednoczenia Łemków, zrealizowana ze środków własnych Zjednoczenia, w nawiązaniu do obchodów 70-tej rocznicy akcji „Wisła”. Dokumenty historyczne, stanowiące zawartość merytoryczną wystawy, nie były nigdzie wcześniej publikowane.
  • Premiera wystawy: XXXV Łemkowska Watra w Zdyni, 21-23 lipca 2017 r.
  • Źródła: archiwa IPN.
  • Pomysłodawca i kurator wystawy: Bogdan Huk.
  • Oprac. graficzne: Maria Ptak.

Dane techniczne wystawy
Na wystawę składają się 22 plansze główne plus jedna plansza startowa (o numerze zero) - co daje łącznie 23 plansze.
Rozmiar każdej planszy wynosi: 100 x 120 cm.
Plansze są ponumerowane na odwrocie, wg kolejności eksponowanych treści.
Plansze są wykonane z płyty PCV o grubości 8 mm, z otworami do montażu, wyciętymi w górnych narożnikach. Otwory posiadają średnicę 8 mm.

Warunki wypożyczenia wystawy
Wystawa jest udostępniana bezpłatnie, jednak strona zainteresowana wypożyczeniem pokrywa koszty transportu lub przesyłki, oraz koszt ewentualnych uszkodzeń (w razie poważnych zniszczeń – będzie to koszt nowego wydruku).

Historia wypożyczeń wystawy

XIV Dni Kultury Ukraińskiej18.11.2017 | Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; XIV Dni Kultury Ukraińskiej.
Więcej informacji na stronie Muzeum: XIV Dni Kultury Ukraińskiej »


Ksiądz Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich mgr Roman Jagiełło16.09.2017 | Ksiądz Proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. "Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich mgr Roman Jagiełło;
V Rajd Rowerowy "OIKOUMENE", świetlica w Olchowcu.
Zdjęcia z można odnaleźć po tym linkiem »g  art