Załączniki do ogłoszenia: 76293 – 2014, dotyczącego budowy Wiaty Wystawienniczej Ośrodka Kultury Łemkowska Watra na dz. nr 125/9 w Zdyni.
data zamieszczenia: 08.04.2014
(załączniki w formacie .doc i .pdf - pełna treść dostępna po kliknięciu w tytuł)1. Ogłoszenie o zamówieniach - Watra w Zdyni
2. Wiata Łemkowska Watra - przedmiar
3. Wiata Wystawiennicza
4. SIWZ - ZŁ
5. Zał. do SIWZ - ZŁ
6. Projekt umowy - ZŁ

7. Wyjaśnienia treści SIWZ