h Organizacje partnerskie:

 

l Stowarzyszenie POGRANICZA
l Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego
l Fundacja św. Włodzimierza Chciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie
l Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce
l Związek Ukraińców Podlasia
l Stowarzyszenie Łemków z. s. w Legnicy
l Związek Ukraińców w Polsce
l Światowa Federacja Ukraińsko-Łemkowskich Organizacji
l Europejska Federacja Mniejszości Narodowych we Flensburgu
l Europejski Kongres Ukraińców w Wielkiej Brytanii
l Ogólnoukraiński Związek Łemków na Ukrainie
l Organizacja Obrony Łemkowszczyzna w USA
l Zjednoczenie Łemków Kanady
l Związek Rusinów i Ukraińców Chorwacji
l Związek Rusinów i Ukraińców Wojwodiny