Організацiя |Organizacja


Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków

l Kłapyk Stefan - przewodniczący
l Wiewiórka Adam - zastępca przewodniczącego
l Ksenicz Andrzej - zastępca przewodniczącego
l Szlanta Wacław - zastępca przewodniczącego
l Hładyk Natalia - sekretarz
l Łukaczyn Stefan - skarbnik
l Hładyk Stefan - członek prezydium
l Hojsak Emil - członek prezydium
   

l Banias Anna

- członek Zarządu Głównego

l Dowhań-Domańska Ksenia

- członek Zarządu Głównego

l Gyba Łukasz

- członek Zarządu Głównego

l Hładyk Grzegorz

- członek Zarządu Głównego

l Łabowski Jerzy

- członek Zarządu Głównego

l Pyrz Emilia

- członek Zarządu Głównego

l Stawiski Jacek

- członek Zarządu Głównego

l Suchanicz Grzegorz

- członek Zarządu Głównego

l Sycz Piotr

- członek Zarządu Głównego

l Toropiła Jan

- członek Zarządu Głównego

l Trochanowski Grzegorz

- członek Zarządu Głównego


Statut ZŁ »


Uchwały zjazdów ZŁ


Osiągnięcia »