h Mniejszości w Polsce

l Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
l Spis powszechny 2002
l Mniejszości - rozmieszczenie