Контакт


Strona główna Kontakt


Головна управа Об’єднання лемків
Zjednoczenie Łemków Zarząd Główny
ul. Jagiełły 2
38-300 Gorlice
tel./faks: +48 18 353 29 06
lemkounion@poczta.onet.pl

Як доїхати | Wskazówki dojazdu

Центр культури ім. Б. І. Антонича
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
ul. Plac Dworzysko 5
38-300 Gorlice
tel./faks: +48 18 353 29 06
www.facebook.com/CKAntonycz

antonycz

Як доїхати | Wskazówki dojazdu

Лемківскa ватрa в Ждини
Łemkowska Watra w Zdyni
Zdynia
w Gminie Uście Gorlickie
www.watrazdynia.pl

Zdynia

Як доїхати | Wskazówki dojazdu