Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Watra Zdynia

Новини - Aktualności 2017


Програма ХХVII Лемківского КЕРМЕШУ в ВІЛЬХІВЦИ

olchowiec 2017

XXVII ЛЕМКІВСКИЙ КEРМЕШ В ВІЛЬХІВЦИ

20-21.05.2017

Програма
ХХVII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци" »


XXVII ŁEMKOWSKI KERMESZ W OLCHOWCU

20-21.05.2017

Program
XXVII Łemkowskiego KERMESZU w Olchowcu »

art

70 річниця акції “Вісла”

770 річниця акції “Вісла” 70 років тому в силу децизії Політичного бюра Польской робітничой партії 28 квітня 1947 р. в рамках депортацийной акції “Вісла” як перших вивозили мешканців Щавного. Знамена тих трагічних для нас подій видиме и чуєме до гнески. Події 1947 року з руйнівном силом одбилися на матеріальній и духовій культурі русинів-українців-лемків, знищили тіж суспільни зв’язки, и, што найважніше, родинни.

На жаль, не вдалося випрацювати єдних обходів, спільних для цілой нашой громади. Ріжни організації з осібна вшануют річницю тих історичних подій. Попри тото, кажда організація рихтує їх для локальних громад, а то юж цінне саме в собі.
То ж пам’ят об’єднує нас вшитких.

Об’єднання лемків тіж пририхтувало кілька ініціатив.

Календар подій 70 річницi акції “Вісла” |PNG| »

Календар подій 70 річницi акції “Вісла”|PDF| »


gart

70 rocznica Akcji „Wisła”

Akcja Wisła 70 Rocznica70 lat temu decyzją Biura Politycznego PPR 28 kwietnia 1947 r. w ramach deportacyjnej akcji „Wisła” jako pierwszych wywożono mieszkańców wsi Szczawne. Znamiona tych tragicznych w skutkach wydarzeń odczuwamy i obserwujemy po dzień dzisiejszy. Wydarzenia te niszczycielsko dotknęły kultury materialnej i duchowej Rusinów-Ukraińców-Łemków, zniszczyły również więzi społeczne, a przede wszystkim rodzinne.

Niestety, nie udało się wypracować wspólnych, jednolitych obchodów wśród naszej społeczności. Różne organizacje realizują swoje własne upamiętnienia tych wydarzeń historycznych. Nie mniej jednak, każda organizacja robi to dla lokalnych społeczności, a te działania są wartością samą w sobie.
Przecież łączy nas wszystkich pamięć.

Zjednoczenie Łemków także przygotowało kilka inicjatyw.

Zobacz kalendarz obchodów 70-tej Rocznicy Akcji "Wisła" |PNG| »

Kalendarz obchodów 70-tej Rocznicy Akcji "Wisła"|PDF| »

gart

Oтвертя пропам’ятних таблиц на 5 залізничних стаціях

Akcja WisłaВажливим елементом, реалізуваних Об’єднаньом лемків, обходів 70 річниці акції “Вісла” буде отвертя пропам’ятних таблиц на 5 залізничних стаціях, з котрих одходили транспорти з депортуванима.

Отвертя таблиц одбудеся на зламі травня и червня 2017 року - точни дати будеме подавати на біжучо. На даний час усталяме подробиці монтажу таблиц з поодинокима адміністраторами стацій в: Пшеворску, Саноку, Горлицях-Загорянах, Новим Торгу и Освєнцімі.

Ниже вказуєме хід старань и поодиноки етапи усталінь з Міністерством інфраструктури, Інститутом національной пам’яти и Державном залізницьом Польщи. Не легкє то діло, але при добрій воли ріжних люди вдалося нам завершити лем тілко, або аж тілко.

Вибрали-зме характерни залізнични вузли в сторону на Захід, де мала місце найбільша драма, як в Освєнцімі, де з премедитаційом ділили транспорти, чим розривали родинну и суспільну в’язь. Кількадесят осіб арештували и в’язнили в Центральнім табори праці в Явожни, де 162 особи померли внаслідку тяжких умов и репресій. Два раз, бо найперше в 1947 році, а потім в 1950 році — як остатній — одишов транспорт з Нового Торгу, коли по 3 роках од депортації в рамах акції “Вісла” влада кінчила “чистити” терени в Явірках, Білій Воді и Чорній Воді з решток русинів, яким незаконно вдалося вернути на батьківщину.

Projekt i realizacja tablic pamiątkowych na 5 stacjach kolejowych

Ważnym elementem obchodów 70 rocznicy akcji „Wisła” realizowanych przez Zjednoczenie Łemków będzie odsłonięcie tablic pamiątkowych na 5 stacjach kolejowych, z których odprawiano transporty z deportowanymi.

Odsłonięcia tablic odbędą się na przełomie maja i czerwca 2017 r. o dokładnych datach tych wydarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco. Obecnie jesteśmy na etapie ustaleń dotyczących montażu z poszczególnymi administratorami dworców w: Przeworsku, Sanoku, Gorlicach-Zagórzany, Nowym Targu oraz Oświęcimiu.

Poniżej prezentujemy tok starań i poszczególne etapy ustaleń z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polskimi Kolejami Państwowymi. Nie była to łatwa sprawa ale przy dobrej woli różnych ludzi udało nam się ją sfinalizować: tylko tyle albo aż tyle.

Wybraliśmy charakterystyczne węzły kolejowe biegnące od wschodu na zachód, na których odbył się największy dramat jak w przypadku stacji w Oświęcimiu, gdzie z premedytacją rozdzielano transporty rozrywając więzi rodzinne oraz społeczne. Kilkadziesiąt osób aresztowano i osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, gdzie 162 osoby zmarło na skutek ciężkich warunków i represji. Dwukrotnie bo najpierw w 1947, a potem w roku 1950 jako ostatni odprawiony został transport z Nowego Targu, kiedy to 3 lata po deportacyjnej akcji „Wisła” władza dokończyła „czyszczenia” terenu we wsiach Jaworki, Biała Woda oraz Czarna Woda z pozostałych tam Rusinów, którym udało się nielegalnie powrócić na ojcowiznę.

Dokumentacja korespondencji, która odbyła się w trakcie realizacji projektu »

art

КОНКУРС

Konkurs

Лем жива пам’ят о історії наших предків збудує правду ким ми є на світі.

В рамках відзначення 70 роковин акції “Вісла” Головна управа ОЛ при співпраці з IV Загальноосвітнім ліцеєм у Лігниці запрошує взяти участь у конкурсі “Акція Вісла в моїх очах”.

Конкурс триває з 1.05.2017 по 1.06.2017.
Усі художні роботи (техніка довільна), записи спогадів, мультімедійні презентації, фільми приймаємо у трьох номінаціях:
діти - молодь початкова школа, гімназія, ліцей.

Готові роботи приймаються за адресою;

ZSO Nr 4 im. B. I. Antonycza 59-220 Legnica ul Tarasa Szwczenki 10 з заміткою: Конкурс — акція Вісла.

Контактний телефон 609-65-15-36.
Організатори не повертають праць


„Вспераме Вільхівец”

Olchowiec

Дороги,
запрашаме Вас до Вільхівця на XXVII Лемківский кермеш.
Хоц в тім році буджет Кермешу не виглядат найліпше, радо інформуєме Вас, же тота культурна подія попри фінансови трудности буде організувана и одбудеся 20-21 травня 2017 р.
Буджет тогорічного Кермешу то 10.500 зл., а то лем половина суми, котром зме розпоряджали при організації Кермешу гвони. Хочеме дале розвияти тото, што вдалося випрацювати попередніма роками. Як організаторе постарамеся пририхтувати для Вас цікаву культурну програму, жеби-сте добрі Вільхівец згадували потім дома.
Ви тіж можете всперти вільхівчан - своїм вкладом, чи то фінансовим чи річовим. Будеме Вам щиро вдячни за надану допомогу!
Фінансову допомогу просиме вплачати на вказаний ниже рахунок:

68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice, ul. Jagiełły 6
з дописком:
„Dla Olchowca”

„Wspierajmy Olchowiec”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do Olchowca na XXVII Łemkowski Kermesz, który odbędzie się 20-21 maja 2017 r. Mimo trudności finansowych związanych z realizacją tegorocznego Kermeszu miło nam poinformować, iż wydarzenie to będzie realizowane.
Budżet tegorocznego Kermeszu to tylko 10.500,00 zł., jest to połowa sumy, którą mieliśmy w 2016 r. Jako organizatorów stawia nas to w trudnej sytuacji. Chcemy dalej rozwijać to, co wspólnie przez lata wypracowaliśmy. Dołożymy wszelkich starań aby program kulturalny był ciekawy a każdy z Was wrócił do swego domu z miłym wspomnieniem.
Każdy z Państwa może stać się darczyńcą i wnieść swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Liczymy na Waszą pomoc i dziękujemy za wsparcie.
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:

68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice, ul. Jagiełły 6
z dopiskiem:
„Dla Olchowca”


Христос Воскрес!

Wielkanoc

Alleluja!

Niech zbliżające się Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Święta spędzone w gronie najbliższych niechaj przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu.

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków; 13.04.2017 r.


Як зробити кошик на Великден
Варштати плетеня з лозини для мол

wiklina9 квітня 2017 р., 15:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці
Матеріали доступни на місци, приносиме лем секатор.
Місця обмежени.
Записатися мож: 698 487 712

Wielkanocny koszyk
Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych

09.04.2017 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
Materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko sekator.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy: 698 487 712


Соціяльни медія як єдна з форм культивуваня традиції медже молодима лемками

Media polecznosciowe2 квітня 2017 р., 15:00 година
Центр культури ім. Б. І. Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці
Спітканя и презентація опрацювань Анни Баняс.

Media społecznościowe jako jedna z form kultywowania tradycji wśród młodych Łemków

2 kwietnia 2017r., godz. 15:00
Centrum Kultury im. B. I Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
Spotkanie oraz prezentacja badań Anny Banias.


ЛЕМКІВСКИ ЛІСИ

lisy 201719 березня 2017 р., 14:30 година, Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці

Актуальний стан справ, пов’язаних з поверніньом майна представит Голова Президії ОЛ Стефан Клапик и юрист Павло Сокіл. Щиро запрашаме вшитких заінтересуваних.

Об’єднання лемків од дев’ятдесятих років моніторує, підтримує і репрезентує інтереси нашой громади в справах, яки торкают ся поверніня майна, втраченого під час «Акції Вісла».Така діяльніст є єдним з основних пріоритетів для нашой організації. Більшіст з тих, яки хотят повернути свої незаконно одобрани ліси і поля консультує ся з нами. Без пару років на Святі лемківской культури в Ждини вшитки охочи могли користати з безкоштовних порад правних в тим обсязі. Кожного рока пишеме до Міністерства Середовища РП з проханьом вcтримати експлоатацію лісів, за поверніня яких старают ся давни властителі. Подарило нам ся випрацювати договір з Міністерством Середовища (веце інформації на веб-сторінці ОЛ), який надале лишат ся в силі і можеме вшитки ним ся всперати. То юж друга стріча того роду в рамках діяльности Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях. Гостили зме пана меценаса Павла Сокола, який детально розповідав про правну ситуацію люди борючих ся про поверніня свого майна, як тіж одповідав на питаня присутніх. Хто з вас буде заінтересуваний – відеозапис з той стрічи вштуриме на нашу веб-сторінку і фанпейдж Центру.

ŁEMKOWSKIE LASY

19 marca 2017r., godz. 14:30 Centrum Kultury im. B. I Antonycza, Gorlice

Aktualny stan spraw odzyskiwania utraconego mienia przez Łemków przedstawi Przewodniczący Prezydium ZŁ Stefan Kłapyk oraz Radca Prawny Paweł Sokół. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zjednoczenie Łemków od lat 90 monitoruje, wspiera i reprezentuje interesy społeczności łemkowskiej w sprawach związanych z odzyskaniem utraconego mienia w ramach deportacyjnej akcji "Wisła", jest to jeden z głównych priorytetów działalności naszej organizacji. Większość osób starających się o odzyskanie ziemi i lasów konsultuje z nami swoje sprawy. W ramach Łemkowskiej Watry w Zdyni przez kilka lat prowadziliśmy bezpłatny punkt porad prawnych dla zainteresowanych. Co roku występujemy do Ministerstwa Środowiska z pismem i prośbą o wstrzymanie ścinki lasu w przypadków nieruchomości leśnych, których właściciele starają się o jego zwrot. Wypracowaliśmy porozumienie z Ministerstwem Środowiska ( informacje na stronie Zjednoczenia Łemków), które nadal obowiązuje i z którego możecie Państwo korzystać. To drugie tego typu spotkanie w ramach działalności Centrum Kultury im. Antonycza w Gorlicach. Konsultujemy i wspieramy Was. Na spotkaniu obecny jest Radca prawny pan Paweł Sokół, który przedstawi aktualny stan spraw osób starających się o zwrot oraz opowiadał na pytania uczestników spotkania. Dla zainteresowanych zapis z tego spotkania będzie dostępny w internecie na naszej stronie internetowej oraz fanpage Centrum.

MATERIAŁ DO POBRANIA - Opis działań prawnych mających na celu uzyskanie zwrotu nieruchomości leśnych lub rolnych lub uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące obecnie własność osób fizycznych |PDF| »

gart

Великден в Карпатах. Магічни елементи обрядів, cпітканя з др Ольгом Соляр.

wielkanoc18.03.2017 р., 18:00 година, Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці

Др Ольга Соляр - етнолог и україніст. Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

Wielkanoc w Karpatach. Magiczne elementy w obrzędach, spotkanie z dr Olgą Solarz.

18.03.2017 r., godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

Pysanky

45 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 45 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 31 березня 2017 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”. Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 09 квітня  2017. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl. Проект фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського.

REGULAMIN KONKURSU »

45 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 45 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  31 marca 2017 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”
Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 09.03.2017 r.  w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

REGULAMIN KONKURSU »

wielkanoc


"Лемківский перстеник"

Perstenyk BukletДитячо-молодіжний фольклорний ансамбль "Лемківский перстеник", який діє при Об'єднанню лемків видав інофрмацийний буклет.

"Łemkowski Pierścionek"

Dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny "Łemkowski Pierścionek" wydał folder informacyjny


art

“Україна. Польскє ядро темноти”

Huk UPJCВ книжці “Україна. Польскє ядро темноти”  Богдан Гук звідуєся о, характерне для польской (и не лем польской) національной культури, призволіня на забияня інших. Автор виказує, же місію на Всході супроводжало почуття вижшости, як наслідок антропології, викреуваной польским Римо-католицким костелом.

Автор бадат культурни и суспільни джерела злочинів на україньскій цивільній людности в Річипосполитій Польскій по ІІ Світовій війні. Вдавалися до них вшитки законни и незаконни збройни формації, як тота мало знана з 15 липня 1946 р. в Терці Ліского повіту. Тота книжка то чисто інший погляд на історію українців и поляків.

„Ukraina polskie jądro ciemności”

W książce „Ukraina polskie jądro ciemności”  Bogdan Huk stawia pytania o przyzwolenie na zabijanie Innych tkwiące w polskiej (i nie tylko polskiej) kulturze narodowej. Autor wykazuje, że poczucie wyższości towarzyszyło tzw. misji na Wschodzie, stanowiąc następstwo antropologii, wytworzonej przez polski Kościół rzymskokatolicki.

Autor koncentruje się na badaniu kulturowych i społecznych źródeł zbrodni na ukraińskiej ludności cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej. Dokonywały ich wszystkie legalne i nielegalne polskie formacje zbrojne.

Jedną z mało znanych jest ta z 15 lipca 1946 r. w Terce w powiecie leskim. W poszukiwaniu jej korzeni autor prześledził na 544 stronach antyludzkie następstwa polskiego projektu władzy nieokiełznanej – wariantu systemów politycznych tak dramatycznie naznaczających Europę pierwszej połowy XX w. Książka ta stanowi zupełnie inny od dotychczasowych pogląd na historię Ukraińców i Polaków.

art

Paragraf 22, czyli społeczna działalność remontowa Nadsania i Magurycza na cmentarzach łemkowskich

zbojnicy19.02.2017, godz. 17:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach

Komu losy kamiennych krzyży na sercu i jako wolontariusz grupy chciałby spróbować tego fachu albo dowiedzieć się o dzwudziestoletniej działalność Stowarzyszenia Magurycz to zapraszamy na spotkanie z Szymonem Modrzejewskim

Magurycz - 20 lat społecznej pracy na łemkowskich cmentarzach. Magurycz to jednocześnie ludzie, idea, stowarzyszenie, nazwa góry i ponad 2000 nagrobków wyremontowanych w ciągu 30 lat przez kilkaset osób na 136 cmentarzach (ukraińskich, polskich, żydowskich i niemieckich) w 4 krajach, głównie zaś w Polsce południowo-wschodniej, na dawnej Bojkowszczyźnie, Łemkowszczyźnie i Roztoczu. Wyrósł w 1997 r. z „Nadsania”, społecznej akcji remontowej prowadzonej od 1987 r. przez Stanisława Krycińskiego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim pod okiem konserwatora, prof. Janusza Smazy. Do fenomenu należy zaliczyć fakt, że przez 30 lat, rok w rok, udaje się zgromadzić na cmentarzach pozbawionych opiekunów wskutek wysiedleń i eksterminacji, ludzi gotowych do żmudnej, czasami ciężkiej pracy mającej na celu – bez oglądania się na politykę czy religię – przywracanie pamięci, współistnienie i szacunek. W przeddzień 31 sezonu społecznych prac na cmentarzach (głównie ukraińskich) opowiemy Państwu o tym jak przekonać się, że „cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” (za: Heinrich Böll, „Dziennik irlandzki”).

Szymon Modrzejewski - szef stowarzyszenia Magurycz, współczesny polski kamieniarz, zajmuje się głównie remontowaniem nagrobków z użyciem wybranych technik konserwatorskich.

g

Іде зьвізда чудна...

koladuwanniaВ різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях 22 січня 2017 р., початок 16:00.
В нережисеруваній програмі вечера виступлят:
молодіжний вокальний ансамбль "Роса" з Устя Горлицкого, придут тіж до нас колядники з Полян и Вільхівця, придут тіж до нас колядники з далекого краю.


Колядування 

koladuwannia Краківский гурток Об'єднання лемків рихтує коляду в рідних Горах.


g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum - Archiwum wydarzeń »