Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Новини - Aktualności

 


zbojnicy

Paragraf 22, czyli społeczna działalność remontowa Nadsania i Magurycza na cmentarzach łemkowskich

19.02.2017, godz. 17:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach

Komu losy kamiennych krzyży na sercu i jako wolontariusz grupy chciałby spróbować tego fachu albo dowiedzieć się o dzwudziestoletniej działalność Stowarzyszenia Magurycz to zapraszamy na spotkanie z Szymonem Modrzejewskim

Magurycz - 20 lat społecznej pracy na łemkowskich cmentarzach. Magurycz to jednocześnie ludzie, idea, stowarzyszenie, nazwa góry i ponad 2000 nagrobków wyremontowanych w ciągu 30 lat przez kilkaset osób na 136 cmentarzach (ukraińskich, polskich, żydowskich i niemieckich) w 4 krajach, głównie zaś w Polsce południowo-wschodniej, na dawnej Bojkowszczyźnie, Łemkowszczyźnie i Roztoczu. Wyrósł w 1997 r. z „Nadsania”, społecznej akcji remontowej prowadzonej od 1987 r. przez Stanisława Krycińskiego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim pod okiem konserwatora, prof. Janusza Smazy. Do fenomenu należy zaliczyć fakt, że przez 30 lat, rok w rok, udaje się zgromadzić na cmentarzach pozbawionych opiekunów wskutek wysiedleń i eksterminacji, ludzi gotowych do żmudnej, czasami ciężkiej pracy mającej na celu – bez oglądania się na politykę czy religię – przywracanie pamięci, współistnienie i szacunek. W przeddzień 31 sezonu społecznych prac na cmentarzach (głównie ukraińskich) opowiemy Państwu o tym jak przekonać się, że „cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” (za: Heinrich Böll, „Dziennik irlandzki”).

Szymon Modrzejewski - szef stowarzyszenia Magurycz, współczesny polski kamieniarz, zajmuje się głównie remontowaniem nagrobków z użyciem wybranych technik konserwatorskich.koladuwannia

Іде зьвізда чудна...
В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях 22 січня 2017 р., початок 16:00.
В нережисеруваній програмі вечера виступлят:
молодіжний вокальний ансамбль "Роса" з Устя Горлицкого, придут тіж до нас колядники з Полян и Вільхівця, придут тіж до нас колядники з далекого краю.koladuwannia

Колядування 
Краківский гурток Об'єднання лемків рихтує коляду в рідних Горах.gżyczenia bożonarodzeniowe 2016

rizdwo_16
ozdoby

Як давно зберали яличку?
Навчийся 23.12.2016, год. 18:00

Варштати: різдвяни прикраси зо соломи, паперя, ниток.

Матеріяли доступни на місци, треба лем прити.g

jeruzalem

В імени Об'єднання лемків та артистів запрашаме вас сердечні  на XVI Лемківский Єрусалим Периферія

Zjednoczenie Łemków oraz artyści, zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu XVI Łemkowskie Jeruzalem PERYFERIE

27.11.2016, 17:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlicegzbojnicy

Лемківска традиція в житю и мистецтві Юрія Новосільского - тематичне спітканя з Кристином Черні        

Tradycja łemkowska w życiu i sztuce Jerzego Nowosielskiego- spotkanie tematyczne z Krystyną Czerni

27.11.2016, 17:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Кристина Черні – критик и історик мистецтва, в 80-х роках Єй тексти о мистецтві били публікувани на шпальтах бездебітових писм, супроводжали рух Культури Незалежной.

В 90-х рр. співпрацювала з ТБ Краків (передачи «Альбом краківского мистецтва» и «Штукатерія»). На постійно зв’язана з Інститутом історії мистецтва

Ягеллоньского університету, займуєся польским мистецтвом ХІХ и ХХ ст. и проблемами сакрального мистецтва. На даний час рихтує монографію про сакральне мистецтво Юрія Новосільского и редакцію листуваня Тадеуша Ружевича.

Krystyna Czerni - krytyk i historyk sztuki, w latach 80. Jej teksty o sztuce publikowane były na łamach pism bezdebitowych towarzyszyły ruchowi Kultury Niezależnej.

W lata 90 współpracowała z Telewizją Kraków (audycje Album Krakowskiej Sztuki i Sztukateria) Na stałe związana z Instytutem Historii Sztuki UJ, zajmuje się sztuką polską XIX i XX oraz problemami sztuki sakralnej. Obecnie pracuje nad monografią sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego i nad redakcją korespondencji Tadeusza Różewicza.gzbojnicy

Історії, легенди - знани и незнани

«Збійники Східних Бескидів» - тематичне спітканя
з Робертом Банькошом
20.11.2016, 16:00  Центр культури ім. Б. І. Антонича,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice
 

Historie oraz legendy znane i nieznane

"Zbójnicy Beskidów Wschodnich" - spotkanie tematyczne
z Robertem Bańkoszem
20.11.2016, 16:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice
 gwatra 2016

21.10.2016 p. 18:00,  Центр культури ім. Б. І. Антонича  
Обряди и віруваня на Лемківщині
                       
Тематичне спітканя з Мартом Грабан-Бутрин о тім як виглядали похорони, пам’ят про померлих и пов’язани з тим віруваня, реконструкція и опис похорону сперед 1947 рока.

21.10.2016 r. 18:00, Centrum Kultury im. B. I. Antonycza 
Obrzędy i wierzenia na Łemkowszczyźnie

Spotkanie tematyczne z Martą Graban-Butryn o tym jak: wyglądały pogrzeby, pamięć o zmarłych,  związane z tym wierzenia oraz rekonstrukcja i opis pogrzebu z okresu przed 1947 r.g


 

watra 2016

16.10.2016, 16:00  Центр культури ім. Б. І. Антонича
Культура Карпатів на польско-словацко-україньскій меджи — спітканя з Робертом Бaнькошом

То вступ до теми культури нашой частини Карпат: Лемківщини, Бойківщини (по польскій, словацкій и україньскій стороні — в тім Закарпаття и Погіря). То свого роду розповід о громадах и народах з тих теренів.  Вернісаж виставки «Деревляни церкви в польских и україньских Карпатах» – Національний інститут спадщини – Відділ Краків.

16.10.2016, 16:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Kultura Karpat na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim – spotkanie z Robertem Bańkoszem

Jest to wprowadzenie do tematu kultury naszej części Karpat, tj: Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna (po stronie polskiej, słowackiej i ukraińskiej – w tym zakarpackiej oraz Pogórza). To swego rodzaju opowieść o zamieszkujących te tereny społecznościach i narodach.
Wernisaż wystawy „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” - wystawa udostępniona  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział Kraków.g


 

watra 2016

15.10.2016, 20:00 Центр культури ім. Б. І. Антонича
Ґоґодзи Ґаньский — то новий проєкт колишніх членів україньской групи «Перкалаба».
Музика Ґоґодзи — то традицийни гуцульски мелодії Карпатів з домішком інчих музичних стилів: reggae, ska, фольк, музики клезмерской и панку.
Неповторний, зворушливий и енергійний стиль вокалісти Федота, поєднаний з гуцульскима цимбалами, клезмерским кларнетом, міц басом и барабанами визначают такт на двіста двадцет. Разом творят гуцул-панк-кабарет. Конечні треба того послухати и видіти їх наживо!

Склад гурту:
Федот - вокаль
Вова Шотурма - цимбали
Саша Грідін - бас-гітара
Ігор Зрайко - кларнет
Коля Марків – барабани


15.10.2016, 20:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
GOGODZY GAŃSKI to nowy projekt byłych członków ukraińskiej „Perkałaby”.
Muzyka Gogodzy to tradycyjne huculskie melodie Karpat z domieszką reggae, ska, folku, muzyki klezmerskiej oraz punka.
Niebywały, poruszający i energetyczny styl wokalisty Fedota połączony z huculskimi cymbałami, klezmerskim klarnetem, mocnym basem i perkusją wyznaczającą takt na dvisti dvacet'. Tworzą razem hucul-punk-kabaret. Koniecznie trzeba to usłyszeć i zobaczyć na żywo!
Skład Zespołu:
Fedot - Wokal
Wowa Szoturma - Cymbały
Sasza Hridin - Gitara Basowa
Ihor Zrajko - Klarnetg
Kolia Markiw – Perkusja


В країні сикхів - ІНДІЯ
Запрашаме на показ слайдів Барбари Борейшо и Наталії Гладик
Буде можна послухати, спрібувати, обізрити, понюхати и помацяти
тот раз штоси нелемківского для Вас маме
1 жовтня 2016 р., год. 18:00 Центр культури ім. Б. І. Антонича
Приходте

W kraju Sikhów- INDIE
Zapraszamy na slajdowisko z udziałem Barbary Borejszo i Natalii Hładyk
będzie można usłyszeć, spróbować, zobaczyć, powąchać, a nawet dotknąć.
Coś innego, niełemkowskiego dla Was mamy,
1 października 2016 r., o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Przybywajcie


 

ЛЕМ Dance   
30 (п'ятниця) 09.2016 р., год. 12:40
Наукa лемківского традицийного танця и анімацийно-рухови забави  з танцьом караібским – варштати для діти и молодих.
Czyli nauka łemkowskiego tańca tradycyjnego połączona z zabawami ruchowo- animacyjnymi oraz  tańcem karaibskim – warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Szkoła Podstawowa w Gładyszowie
Запрашаме! Zapraszamy!

g


 

В імени організаторів сердечні запрашаме на
2. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта
Об'єднання лемків є партнером той події
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na
2. Festiwal im. Zygmunta Haupta
jesteśmy partnerem tego przedsięwzięcia

www.festiwalhaupta.pl


 

jeru 16

jeru 16

Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
Zjednoczenie Łemków oraz artyści,
zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu 
XVI Łemkowskie Jeruzalem PERYFERIE
XVI Лемківский Єрусалим Периферія 

w piątek 19 sierpnia 2016r., godz. 18.00
miejsce prezentacji: 
Galeria Sztuki w Legnicy, plac Katedralny 1
wystawa potrwa od 17.08.2016 do 04.09.2016

KATALOG WYSTAWY

art g

 

petna

100-ЛІТЯ ЦЕРКВИ
ПРЕПОДОБНОЙ ПАРАСКЕВІЇ
В ПАНТНІЙ
ЛЕМКІВСКИЙ КЕРМЕШ
21 ЛИПНЯ 2016 Р.
100 LECIE CERKWI
ŚW. PARASKEWII W PĘTNEJ
ŁEMKOWSKI KERMESZ
21 LIPCA 2016 R.

g


 

cmentarze

В рамках річного циклу «Спіткань з Лемківщином», організуваних Центром культури ім. Б.І. Антонича, гостили-зме 20 учнів з IV Загальноосвітнього ліцею ім. Б.І. Антонича в Лігници. В суботу 21 травня 2016 р. учні порядкували цмонтір в неіснуючим селі Чорне, а день пізніше учасники XXVI «Лемківского кермешу» в Вільхівци могли подивляти їх виступ на сцені. Тота невелика група активних талановитих учнів реалізуєся в 3 ансамблях: танцювальним «Горицвіті», вокальних «Дикі бджоли» и «Полонині». Дякуєме вчителю Адамови Вєв’юрці и директору школи пані Анні Гаврильчак-Маланьчак за організацію виїзду групи на Лемківщину.

W ramach rocznego cyklu „Spotkań z Łemkowszczyzną”, który odbywa się w CK im. B. I. Antonycza gościliśmy grupę 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy. W sobotę 21.05 uczniowie porządkowali cmentarz w nieistniejącej wsi Czarne, a dzień później uczestnicy XXVI „Łemkowskiego Kermeszu” w Olchowcu mogli oglądać ich występ na scenie. Tak niewielka grupa aktywnych i utalentowanych uczniów tworzy 3 zespoły: zespół taneczny „Horycwit”, zespół wokalny „Dyki Bdżoły” oraz zespół wokalny „Połonyna”. Dziękujemy panu Adamowi Wiewiórce, który jest nauczycielem w tejże szkole oraz pani Dyrektor Annie Hawrylczak-Małańczak za organizacje grupy oraz współpracę.

g

 

WARTO PRZECZYTAĆ!
ŁEMKOWSKIE CERKWIE NA LIŚCIE UNESCO”. Materiał dostępny po kliknięciu w tytuł.  

art


 

WARTO PRZECZYTAĆ!
Artykuł Aleksandra Małachowskiego — „ROZMYŚLANIA Z POWODU PEWNEJ FOTOGRAFII”, dostępny po kliknięciu w tytuł.  

art


 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNO KONSULTACYJNEGO, Z ZAKRESU  PROWADZENIA GOSPODARKI PASTERSKIEJ NA OBSZARZE KARPAT, POŚWIECONEGO WDRAŻANIU STRATEGII MARKI KARPACKIEJ „CARPATHIA”

Gorlice, 24 luty 2015
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, plac Dworzysko 5

18.00-18.05 - Otwarcie i prezentacja organizatorów spotkania: Stefan Hładyk Zjednoczenie Łemków, Andrzej Orchel, prezes „Beskid Zielony” Lokalnej Organizacji Turystycznej.
18.05-18.20 - Geneza powstania, strategia i wdrażanie „Carpathia” Marki Karpackiej. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
18.20-18.35 - Program „Karpaty Łączą”  - założenia programowe. Kultura pasterska w odniesieniu do Beskidu Niskiego - Łemkowszczyzny. Józef Michałek.
18.35-19.00 - Praktyka gazdowania w gospodarstwie górskim w odniesieniu do Beskidu Niskiego. „Redyk Karpacki” świadectwo wspólnoty karpackiej przy jej bogactwie kulturowym  Zaproszenie na I Zjazd Karpacki w Ludźmierzu. Piotr Kohut, wiceprezes Związku Podhalan.
19.00-19.15 - „Europejski znak - Karpacki smak” – karpackie produkty regionalne szansą rozwoju regionu.  Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne
19.15-19.30 - Zasady uczestnictwa oraz symulacji korzyści w systemie wdrażania marki. Plan działań i źródła finansowania.  Odniesienie do innych inicjatyw karpackich, zachowując wobec nich zasadę partnerstwa z uwzględnieniem kryteriów marki i ich dostosowanie w sposób partycypacyjny. „Carpatia” Marka Karpacka a mniejszości etniczne. Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
19.30-20.00 - Dyskusja.
20.00-20.30 - „Smaczki regionalne”- poczęstunek.
ZAPRASZAMY

g

 

bmswk

Об’єднання лемків в проєкті Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури

"Бібліотека - місце, де сходятся ріжни культури" - то польско-норвезкий проєкт, в рамках якого штирі бібліотеки ґмін Горлицкого повіту об’єднали свої сили и розпочали співпрацю з бібліотеками норвезкима. В рамках взаємной співраці представники польской сторони г вересни одвідили партнерів в Норвегії, а по недовгім часі, бо юж 8-9 жовтня, скандинави приїхали дакой з ревізитом до Польщи. 
Товдиль 9 жовтня 2014 р. паньство Oddbjørn Hansen и Уршуля Лях з Багатомовной бібліотеки в Осло разом зо своїма польскима партнерами одвідили Бібліотеку ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів в Центрі культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях. Запозналися там з засобами бібліотеки, яка містит даден 3 тис. книжок, в тім позиції передани паньством Курилло и засоби громаджени през Об’єднання лемків. Згідні з планами за недовгий час Бібліотека проваджена през Об’єднання лемків має збогатити каталог Міской публичной бібліотеки ім. Станіслава Ґєдройця в Горлицях.Співпраця медже нашом організаційом и Міском публичном бібліотеком принесе вимірни користи, бо читальникам будут удоступлени тіж унікальни  регіональни позиції. Крім того Бібліотека ім. Василя, Теофіля и Олександра Куриллів має в своїх засобах книжки, написани в лемківскій говірці, в мові: україньскій, росийскій, сербскій и словацкій. Каталог наших атракцийних богатих засобів, проваджений в системі SOWA2 буде загальнодоступним, и завдяки тому збільшится ґроно читальників отвертих на нови площини освіти.
Приблизили-зме нашим госцям культурну діяльність Центру культури ім. Б.-І. Антонича в Горлицях, мали они змогу ближе познати постаті славних лемків: покровителя Центру культури - Богдана Ігоря Антонича, криницкого маларя - Епіфана Дровняка-Никифора чи Енді Воргола. Госці одвідили Центр культури напередодни вернісажу вистави ХІV Лемкіского Єрусалима, а то зас била добра нагода, жеби попризератися лемківскому мистецтву "од кухни".

Zjednoczenie Łemków w projekcie Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” to projekt polsko-norweski, w ramach którego cztery biblioteki gmin powiatu gorlickiego zawiązały partnerstwo oraz podjęły współpracę z bibliotekami norweskimi. W ramach wspólnie podjętych działań, we wrześniu przedstawiciele polskiej strony odwiedzili Norwegię, co z kolei zaowocowało rewizytą strony norweskiej w Polsce,  w dniach 8 i 9 października b.r.
W jej ramach 9 października 2014 r,  Państwo Oddbjørn Hansen i Urszula Lach z Biblioteki Wielojęzycznej w Oslo, w towarzystwie polskich partnerów, odwiedzili Centrum Kultury im. B.I.Antonycza w Gorlicach, w którym mieści się Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów. Przybliżona im została przede wszystkim historia księgozbioru, liczącego około 3 tys. egzemplarzy, obejmującego oprócz księgarskiego zbioru Kuryłłów, także pozycje książkowe wydawane i gromadzone przez Zjednoczenie Łemków. W najbliższych planach dotyczących biblioteki prowadzonej przez naszą organizację przewiduje się jej  włączenie do katalogu miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach. Współpraca pomiędzy naszą organizacją a Miejską Biblioteką Publiczną przyniesie same wymierne korzyści, ponieważ udostępnione zostaną czytelnikom unikalne, regionalne pozycje. Ale nie tylko one. Biblioteka im. Wasyla, Teofila i Aleksandra Kuryłłów może zaoferować również książki w języku łemkowskim, ukraińskim, rosyjskim, serbskim oraz słowackim. Skatalogowanie w systemie SOWA2 naszego, atrakcyjnego dla czytelników pod względem poznawczym księgozbioru przyczyni się do upowszechnienia oraz wzrostu zainteresowania nim, otworzy czytelników na nowe obszary wiedzy.
Nasi goście zostali zapoznani z działalnością kulturalną Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, przybliżyliśmy im postacie znanych twórców Łemkowskich – patrona Centrum Kultury - Bohdana Ihora Antonycza, krynickiego malarza Epifaniusza Drowniaka – Nikifora czy Andy’ego Warhola. Spotkanie odbyło się w przeddzień wernisażu wystawy XIV Łemkowskiego Jeruzalem, dlatego nasi partnerzy mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają przygotowania do otwarcia ekspozycji.

g


 

Ciekawostki historyczne

Artykuł Pawła Wrońskiego -"Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947" [w:]
Rozprawy z dziejów oświaty t. XXXIII/90
PL ISSN 00080-4754
Artykuł dostępny także w dziale „Do pobrania”.

art

 

tatry

PÚTNICKÝ CHODNÍK NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ
SZLAK PIELGRZYMKOWY NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

W DNIU 28.06.2014 ZAPRASZAMY DO ZDYNI na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pn.
KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO autorstwa Roberta Huka


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00 (OBIEKT WATRY W ZDYNI)
Program spotkania:
- Przywitanie gości – Stefan Hładyk
- Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” - Elżbieta Wansacz
- Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka  – słowo autora
- Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społecznosci lokalnej
- Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
- Lunch
- Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektug

unia


legendy

LEGENDY I HISTORIE, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYTRAFIĆ PO DRODZE


Zjednoczenie Łemków przy wsparciu Województwa Małopolskiego, zrealizowało projekt pn. „Legendy i historie, które mogą się przytrafić po drodze”.

W ramach projektu w miejscowościach Łosie, Nowica i Bartne, powstały trzy niespotykane eksponaty, związane z ginącymi rzemiosłami dawnej Łemkowszczyzny: maziarstwem, łyżkarstwem i kamieniarstwem. Ich ogromna forma oraz zakres tematyki, której dotykają maja na celu przyciągać uwagę wędrujących szlakami turystycznymi ale także zachęcać do poznania historii i tradycji lokalnego rzemiosła. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu, ale przede wszystkim do obejrzenia tych niecodziennych eksponatów osobiście.    

art g