Архів події 2017 p.


Strona główna Archiwum Archiwum wydarzeń 2017 r.


Polecamy i zapraszamy do wypożyczania!
WYSTAWA - 1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE

1947: AKCJA „WISŁA” NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE

 • Opis: jest to wystawa dokumentalna Zjednoczenia Łemków, zrealizowana ze środków własnych Zjednoczenia, w nawiązaniu do obchodów 70-tej rocznicy akcji „Wisła”. Dokumenty historyczne, stanowiące zawartość merytoryczną wystawy, nie były nigdzie wcześniej publikowane.
 • Premiera wystawy: XXXV Łemkowska Watra w Zdyni, 21-23 lipca 2017 r.
 • Źródła: archiwa IPN.
 • Pomysłodawca i kurator wystawy: Bogdan Huk.
 • Opracowanie graficzne: Maria Ptak.

Dane techniczne wystawy
Na wystawę składają się 22 plansze główne plus jedna plansza startowa (o numerze zero) - co daje łącznie 23 plansze.
Rozmiar każdej planszy wynosi: 100 x 120 cm.
Plansze są ponumerowane na odwrocie, wg kolejności eksponowanych treści.
Plansze są wykonane z płyty PCV o grubości 8 mm, z otworami do montażu, wyciętymi w górnych narożnikach. Otwory posiadają średnicę 8 mm.

Warunki wypożyczenia wystawy
Wystawa jest udostępniana bezpłatnie, jednak strona zainteresowana wypożyczeniem pokrywa koszty transportu lub przesyłki, oraz koszt ewentualnych uszkodzeń (w razie poważnych zniszczeń – będzie to koszt nowego wydruku).

g  art

Запрашаме на забаву до Лігниці!

Zabawa w Legnicy11.11.2017 р.
година: 20:00
Місце: Sala Balowa Kopcza
ul. Kawaleryjska 4
Лігниця.

До танця і не лем грає Водограй
Oрганізатор: Об'єднання лемків та батківській комітет 3 класу IV Ліцею ім. Б. І. Антонича в Лігниці.

Резервація:
Адам 609 651 536,
Ксeня 663 772 888.


Дни Антонича. Програма артистичних варштатів для діти

Dni Antonycza. Program animacji kulturalnych dla dzieci - warsztaty plastyczne28.10.2017 p., 10.00 год.
Szkoła Podstawowa w Gładyszowie

Матеріали доступни на місци.
Місця обмежени.
Більше інформації и записи під тел.: 698 487 712
Запрашаме!

Dni Antonycza. Program animacji kulturalnych dla dzieci - warsztaty plastyczne

28.10.2017 r., godz.10.00
Szkoła Podstawowa w Gładyszowie
Materiały będą dostępne na miejscu.
Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji oraz zapisy pod tel.: 698 487 712
Zapraszamy!

g

Ґоґодзи Ґанскі - коницерт

GOGODZY GAŃSKI27.10.2017, 20:00
Центр культури ім. Б. І. Антонича

Ґоґодзи Ґанскі — то новий проєкт колишніх членів україньской групи «Перкалаба». Музика Ґоґодзи — то традицийни гуцульски мелодії Карпатів з домішком інчих музичних стилів: reggae, ska, фольк, музики клезмерской и панку. Конечні треба того послухати и видіти їх наживо!

Gogodzy Gański - koncert

27.10.2017, 20:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Gogodzy Gański to nowy projekt byłych członków ukraińskiej "Perkałaby". Ich muzyka to tradycyjne huculskie melodie Karpat z domieszką reggae, ska, folku, muzyki klezmerskiej oraz punka. Koniecznie trzeba to usłyszeć i zobaczyć na żywo!
Początkowy skład zespołu to:

 • Fedot – wokal;
 • Wowa Szoturma – cymbały;
 • Sasza Hridin – gitara basowa;
 • Ihor Zrajko – klarnet;
 • Kolia Markiw – perkusja.

Wokalista Andriej Fedotiv umarł w marcu, cymbalista ostatecznie opuścił zespół - jednak chlopaki koncertują i dają radę, co potwierdza się w ich działaniu. Cały czas są zapraszani na nowe występy.
Aktualnie zespół tworzą:

 • Olena Hridin – Drymba i wokal;
 • Kolia Markiw – gitara i wokal;
 • Sasza Hridin – gitara basowa;
 • Ihor Zrajko – klarnet;
 • Aleksander Tueszyn – perkusja.

Muzycy przez 17 lat grali w jednym z najpopularniejszych ukraińskich zespołów - jakim jest "Perkałaba". Odwiedzili z występami wiele krajów Europy, grając na największych festiwalach m.in. w Holandii, Austrii, Niemczech i we Francji.
Obecnie muzycy Gogodzy Gański postanowili zaprezentować kulturę wschodniej Ukrainy w nowych, ciekawych świeżych, aranżacjach, oczywiście w oparciu o rodzimy folk karpacki. Zespół nagrał i wydal album, na którym znajduje się 13 piosenek.
W Polsce zespół wystąpił mi. in. w Jarosławiu, Przemyślu, Krakowie i Warszawie.

«Німецька» by Gogodzy YouTube»
GOGODZY GAŃSKI YouTube»

g

V З’ЇЗД БОДНАРЧАН 14-15.10.2017

Zjazd Bednarczan

ПРОГРАМА:

Субота 14.10.2017

 • 9:00 – Молебен на Горі Явір, Висова
 • 13:00 – Служба Божа в церкви Покрови Богородиці в Боднарці
 • По Службі Божій - панахида на цмонтері і урочисте покладаня вінців під пам'ятним хрестом
 • Кермешова гостина в сільскій світлиці в Боднарці

Неділя 15.10.2017

 • 12:00 – Служба Божа в церкви Покрови Богородиці в Боднарці
 • Переїзд на залізничну стацію в Горлиці-Загоряни
 • Коло год. 14:00   панахида при пам’ятній таблиці, присвяченій 70-й річниці депортації в рамках акції «Вісла», урочисте покладаня вінців

V ZJAZD BEDNARCZAN 14-15.10.2017

PROGRAM:

Sobota 14.10.2017

 • 9:00 – Molebeń (modlitwa) na Górze Jawor, Wysowa
 • 13:00 – Służba Boża ( Masza św.) w Cerkwi Opieki Najświętszej Maryi Panny w Bednarce
 • Po Służbie Bożej - Panachyda na Cmentarzu oraz uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem
 • Poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Bednarce, wspólne biesiadowanie

Niedziela 15.10.2017

 • 12:00 – Służba Boża ( Masza św.) w Cerkwi Opieki Najświętszej Maryi Panny w Bednarce
 • Przejazd na Dworzec PKP w Gorlice-Zagórzany
 • Około godziny 14:00   Panachyda przy tablicy upamiętniającej 70 rocznicę akcji „Wisła”, uroczyste złożenie wieńców
g

Незнаний Антонич

Antonycz jakiego nie znamy20.09.2017

Тематичне спітканя в 107 річницю уродин поета з Новиці, в котрим возмут участ Юрій Гаврилюк і представники Львівского музею історії релігії, відділ – Будинок Антоничів в Бортятині.
В програмі вечера:

 • Юрій Гаврилюк, «Де поет приглянувся небу». Слідами Богдана Ігоря Антонича на мапі Лемківщини і Сяніччини. Прелекція про місця, котри вписалися в історію родини Антоничів, дітинство і молодіст поета (1909-1928 рр.) – Новиця, Павлокома, Мацина Велика, Липовец, Ясєль і Волиця коло Сянока, де ходив до гімназії в 1920-1928 рр. Показ авторских фотографій і архівних документів з тих місцевости.
 • Вернісаж вистави Усоте прославляю буйноту життя! Життя і творчіст Богдана Ігоря Антонича. Виставка з колекції Львівского музею історії релігії.

1 жовтня 2017 р., год. 17.00
Центр культури ім. Б.І.Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці.

Юрій Гаврилюк (нар. 1964 в Більску Підляским) – історик, письменник, публіцист і фотограф. Літературний дебют в 1982 р., рік пізніше розпочав історични студія в Ягеллонским університеті, жеби ліпше пізнати історію рідних земель. Головний редактор україньского часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», дослідник і популяризатор культурной спадщини українців Підляшшя, Холмщини, Надсяння і Лемківщини.

Antonycz jakiego nie znamy

Spotkanie tematyczne w 107 rocznicę urodzin poety z Nowicy z udziałem Jerzego Hawryluka oraz przedstawicieli Lwowskiego Muzeum Historii Religii, Oddział Muzeum - Dom Antonyczów w Bortiatynie.
W programie wieczoru:

 • Jurij Hawryluk, „Gdzie poeta przyjrzał się niebu”. Śladami Bohdana Ihora Antonycza na mapie Łemkowszczyzny i Ziemi Sanockiej. Prelekcja o miejscowościach wpisanych w historię rodziny Antonyczów, dzieciństwo i wczesną młodość poety (lata 1909-1928), które spędził w Nowicy, Pawłokomie, Macynie (Męcinie Wielkiej), Lipowcu, Jasielu oraz Wolicy koło Sanoka, gdzie w latach 1920-1928 uczył się w gimnazjum. Pokaz zdjęć autorskich i dokumentów archiwalnych związanych z omawianymi miejscowościami.
 • Wernisaż wystawy Po stokroć głoszę chwałę bujnej pełni życia! Życie i twórczość Bohdana Ihora Antonycza. Wystawa wypożyczona ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historii Religii.

1 października 2017 r., godz.17:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Jurij Hawryluk (ur. 1964 w Bielsku Podlaskim) - historyk, pisarz, publicysta i fotograf. Debiutował literacko w 1982 r., a w rok później dla poznania dziejów ojczystego regionu rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie redaktor naczelny Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, badacz i popularyzator dorobku kulturalnego Ukraińców Podlasia, Chełmszczyzny, Nadsania i Łemkowszczyzny

g

3. фестіваль ім. Зиґмунта Хаупта
3. Festiwal im. Zygmunta Haupta

3. Festiwal Zygmunta Haupta19.09.2017

W imieniu organizatorów oraz Zjednoczenia Łemków - Partnera Festiwalu - zapraszamy na
3. Festiwal Zygmunta Haupta,
który odbędzie się w dniach 21-24.09.2017 r. w Gorlicach.
Wspaniali goście, bogate w treści spotkania i koncerty, polecamy!

Szczegóły programowe dostępne są na stronie: www.festiwalhaupta.pl


Обрядовіст народин в Лемків. Народины и хрестины.

Narodziny i chrzciny13.09.2017

Стрічу ведут Анна и Петро Вірхнянскы.
24.09.2017 p., 17:00.
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці.

Obrzędowość około narodzinowa u Łemków. Narodziny i chrzciny.

Spotkanie prowadzą Anna oraz Piotr Wirchniańscy.
24.09.2017 r., 17:00.
Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza,
pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Piotr Wirchniański - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk.
Anna Wirchniańska - absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, regionalistka.
Autorzy licznych artykułów poświęconych historii i kulturze Łemkowszczyzny, publikowanych m.in.: w tygodniku „Nasze Sowo” oraz na łamach dwumiesięcznika "Nad Buhom i Narwoju”.

g

Акція «Вісла» через 70 років
'Akcja „Wisła” – siedemdziesiąt lat po'

Jaworzno. Akcja 'Wisła' – siedemdziesiąt lat po16 вересня 2017, субота,
Явожно (Сілезьке воєводство)

Урочистість у Явожні біля пам’ятника жертв табору.

16 września 2017, sobota,
Jaworzno (woj. śląskie)

Uroczystości w Jaworznie pod pomnikiem ofiar obozu.


g

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа»

XVII Łemkowskie Jeruzalem 'Pusty dom'30.08.2017

Черговий раз маме приємніст запросити Вас на вернісаж виставки новой XVII едиції Лемківского Єрусалима під заголовком Порожня хижа.
Юж з 1 вересня в Лігницкій Галереї мистецтв Ring можете обзерати нову експозицію, а вернісаж виставки одбудеся 15 вересня o 18:45 годині.
Виставку мож оглядати по 1 жовтня 2017 рока.
Мате тіж можливіст поберати каталог виставки: XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа»

Виставка примандрує тіж до Горлицкого Центру культури ім. Б. І. Антонича. Будеме Вас інформувати про наступни місця експозиції праць. Зийдмеся на Лемківским Єрусалимі, запрашаме!

XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom"

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż nowej edycji wystawy XVII Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej Pusty dom.
Już od 1 września w Legnickiej Galerii Sztuki Ring będzie można oglądać nową ekspozycję, natomiast wernisaż wystawy odbędzie się 15 września o godz. 18:45.
Wystawa potrwa do 1 października 2017 r.
Zachęcamy również do pobrania katalogu wystawy: XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom"

XVII Łemkowskie Jeruzalem zagości także w CK im. B. I. Antonycza w Gorlicach. O kolejnych odsłonach tej ekspozycji będziemy Państwa informować na bieżąco. Spotkajmy się na Łemkowskim Jeruzalem, zapraszamy!

g  art

VI Конгрес Світовой федерації україньских лемківских об'єднань - СФУЛО

VI Kongres SFUŁO24-26.08.2017 р. | Львів

25 серпня 2017 р. в стінах Львівской обласной ради проходив VI Конгрес СФУЛО. Конгрес головом СФУЛО обрав Ярославу Галик.

До Президії гвошли::

 • Степан Клапик - заступник голови на Європу;
 • Марко Гованський - заступник голови на Америку;

ЧЛЕНИ:

 • США - Андрій Хомик, Михайло Хомик;
 • Канада - Андрій Ротко, Максим Маслей;
 • Україна - Софія Федина, Василь Мулеса, Степан Майкович;
 • Польща - Василь Шлянта, Наталя Гладик;
 • Словаччина - Петро Сокол, Павло Богдан;
 • Сербія - Богдан Віславський, Велимир Паплацко;
 • Хорватія - Дубравка Рашянін.

Новообраній Президії СФУЛО жичиме успішной, плідной праці!

VI Kongres Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Organizacji - SFUŁO

24-26.08.2017 r. | Lwów

25 sierpnia 2017 roku w budynku Rady Obwodowej we Lwowie odbył się VI Kongres SFUŁO. Przewodniczącą SFUŁO została Jarosława Halyk.

Do Prezydium weszli:

 • Stefan Kłapyk - zastępca Przewodniczącej na Europę;
 • Marko Howańskyj - zastępca Przewodniczącej na Kontynent Amerykański;

CZŁONKOWIE:

 • USA - Andryj Chomyk, Mychajło Chomyk;
 • Kanada - Andryj Rotko, Maksym Masłej;
 • Ukraina - Sofija Fedyna, Wasyl Mułesa, Stepan Majkowycz;
 • Polska - Wasyl Szlanta, Natalia Hładyk;
 • Słowacja - Petro Sokoł, Pawło Bohdan;
 • Serbia - Bohdan Wisławskyj, Wełymyr Papłacko;
 • Chorwacja - Dubrawka Raszjanin.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

g

Biblioteka im. Kuryłłów zaprasza!

Biblioteka im. KuryłłówCentrum Kultury im. B. I. Antonycza powstało w 2009 r. Od 2011 r. w Centrum regularnie prowadzona jest nieodpłatna działalność kulturalno-edukacyjna w zakresie ochrony, rozwijania i upowszechniania kultury łemkowskiej, a także sztuki oraz muzyki.

Ideą Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza w Gorlicach jest stworzenie uniwersalnej, kulturalnej i kulturotwórczej przestrzeni, która będzie służyć społeczności łemkowskiej jako miejsce rozwoju oraz kultywowania tradycji przodków. Celem działalności placówki jest prowadzenie dialogu międzykulturowego na rzecz wzajemnego poznania się, zrozumienia oraz kształtowanie dobrosąsiedzkich relacji wśród społeczności lokalnej.

W Centrum znajduje się Biblioteka im. Kuryłłów, która posiada ok 3 tys. pozycji książkowych, ekspozycję stałą poświęconą patronowi placówki, zbiory archiwalne oraz wydawnicze Zjednoczenia Łemków.

Książek polskojęzycznych jest ponad tysiąc, są one udostępniane czytelnikom za pośrednictwem katalogu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

Zobacz katalog księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach »

Poniżej zamieszczany aktualny wykaz polskojęzycznych pozycji książkowych /plik pdf/ udostępnianych przez naszą Bibliotekę:

Biblioteka im. Kuryłłów »

art

XXXV Лемківскa ватрa в Ждини - додаток до програми

35 Łemkowska Watra w Zdyni - dodatek do programu20.07.2017 | Простір пам'яти - покладаня квітів:

 • Епіфанію Дровнякови в Креници,
 • Богданови Ігору Антоничу в Новици,
 • Якову Дудрі і Левку Ґальови в Лоси,
 • Петрові Чухті в Ждини,
 • Филипови Іконяку в Явірках.

Під час 35 Лемківской ватри в Ждини одбудутся юридични консультації в справі старань про поверніня майна, втраченого внаслідок акції «Вісла».

Бюро правних консультацій попровадит меценас Павло Сокіл 21-22.07.2017 од 14.00 до 17.00 год. в давнім бюрі Ватри при Лемко-стріт.

35 Łemkowska Watra w Zdyni - dodatek do programu

35 Łemkowska Watra w Zdyni - dodatek do programu20.07.2017 | Przestrzeń pamięci - złożenie kwiatów pod pomnikami:

 • Epifaniusza Drowniaka w Krynicy,
 • Bohdana Igora Antonycza w Nowicy,
 • Jakuba Dudry i Lwa Gala w Łosiu,
 • Piotra Czuchty w Zdyni,
 • Filipa Ikoniaka w Jaworkach.

W ramach 35 Łemkowskiej Watry w Zdyni będą prowadzone konsultacje prawne dotyczące starań o zwrot własności utraconej w ramach akcji "Wisła".

Biuro porad prawnych będzie prowadził mecenas Paweł Sokół w dn. 21-22.07.2017 w godz. 14:00-17:00 w dawnym biurze organizatora przy Lemko-Street.


XXXV Лемківскa ватрa в Ждини

35 Łemkowska Watra w Zdyni21 липня 2017 р. розпалиме чергову Ювілейну 35 Лемківску ватру в Ждини, котра без 3 дни буде сповнена Вами, музиком и добром забавом.

Приходте, приіжджайте!

35 Łemkowska Watra w Zdyni

21 lipca 2017 r. rozpalimy kolejną Jubileuszową 35 Łemkowską Watrę w Zdyni, która przez następne 3 dni będzie pełna Was, muzyki i dobrej zabawy.

Przybywajcie!

g

I З’їзд колишніх и гнешніх мешканців Конечной

I Zjazd obecnych i byłych mieszkańców KoniecznejСтріча Конечнян

Дорогы Конечняне!
2017 рік буде для нас смутний з увагы на 70-ту річницу акциї "W". Мало нас не быти, але мы остали ся и маме обовязок о тім засьвідчыти. В Конечні ґміна одновила школу, до якой понад 30 років ходили діти по науку, хоц лем тоту підставову. Зыйдме ся при оказиї Ватры и одзначме траґічну дату, а разом з тым вкажме, же мы-зме ту в нашім селі на Лемковині.

Шановны Конечняне!
Кличеме Вас на спільну молитву и на спомин о тім, што ся колиси з нами стало.
В справі стрічы можна ся контактувати з
Андрийом Ксеничом (+48 608 45 42 46)
и Петром Болдысьом (+48 512 181 666).

I Zjazd obecnych i byłych mieszkańców Koniecznej

I Zjazd obecnych i byłych mieszkańców KoniecznejSpotkanie Koniecznian

Drodzy Koniecznianie!
Rok 2017 będzie dla nas smutny z uwagi na 70. rocznicę akcji „Wisła”. Miało nas nie być, ale jesteśmy i mamy obowiązek o tym zaświadczyć. W Koniecznej gmina odnowiła szkołę, w której przez ponad 30 lat dzieci pobierały naukę, przynajmniej tę podstawową. Zbierzmy się przy okazji Watry i upamiętnijmy tragiczną datę, jednocześnie pokażmy, że jesteśmy tutaj, w naszej wsi na Łemkowszczyźnie.

Szanowni Koniecznianie!
Zapraszamy Was na wspólną modlitwę i wspomnienie tego, co się z nami kiedyś stało.
W sprawie spotkania można się kontaktować z
Andrzejem Kseniczem (+48 608 45 42 46)
i Piotrem Bołdysiem (+48 512 181 666).

g

«Наша вспільна хижа»

Zjednoczenie LemkówПрограм розповідає про Об'єднання лемків - партнерську організацію передачі 'Кермеш'. Редактори потрапили на засідання головної управи і детально випитали присутніх про їхню мотивацію для суспільної праці та найбільші успіхи ОЛ.

"Nasz wspólny dom"

Audycja opowiada o Zjednoczeniu Łemków, które jest partnerską organizacją programu "Kermesz". Naszym redaktorom udało się odwiedzić posiedzenie Zarządu Głównego i dokładnie wypytać obecnych o to, co motywuje ich do społecznej pracy i jakie są największe sukcesy ZJ.

  RADIOKRAKOW.PL - audycja»


Перемишль - XV Лемківский Єрусалим «Потрійний автопортрет»

Wernisaż wystawy XV Łemkowskie Jeruzalem - PrzemyślЗапрашаме на черговий вернісаж виставки XV Лемківский Єрусалим «Потрійний автопортрет», тим разом до Перемишля.

Отвертя виставки:
30.06.2017 р. о год. 18:00,
Галереія сучасного мистецтва,
ул. Косцюшка 3
.

Виставку мож обзеряти від 30.06 до 30.08.2017 р.

Przemyśl - XV Łemkowskie Jeruzalem "Autoportret potrójny"

Zapraszamy na kolejny wernisaż wystawy XV Łemkowskie Jeruzalem "Autoportret potrójny" tym razem do Przemyśla.

Otwarcie wystawy:
30.06.2017 r. o godz.18:00,
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
ul. Kościuszki 3
.

Wystawę można obejrzeć od 30.06 do 30.08.2017 r.

g

Санок, 20.06.2017 p., 11:00

Odsłonięcie tablicy pamiatkowej w Sanoku 20.06.2017Ради зме Вас повідомити, же друга з пропам’ятних таблиц, присвячених 70 річниці депортації в рамках aкції «Вісла» буде урочисто отверта
20 червня 2017 р. о 11:00 год.
на залізничній стації в Саноку
.

Sanok, 20.06.2017 r., 11:00

Miło nam poinformować, iż druga z pięciu tablic upamiętniających 70 rocznicę deportacyjnej akcji „Wisła” zostanie odsłonięta
20 czerwca 2017 r. o godz. 11:00
na stacji kolejowej w Sanoku
.

g

Кункова 1947 - 2017

Pierwszy Zjazd Kunkowian18 червця 2017 р. в 70 роковини акції Вісла кунковяне при помочи Гуртка ОЛ з Кункови зорганізували I зїзд теперішніх и колішних мешканців села.
Доповід о гісторії села мав Штефан Гладик, а своїма спогадами ділили ся тіж найстарши сьвідкове тамтих трагічних подій.
Для декотрих старших кунковян приїзд в рідне село бив нелегкий, та подарило ся їм бити з  нами. На спітканя пришли навіт кунковяне з України, а як било най свідчат і наши знимки.
Дякуєме Робертові Вербанові за фотографії.

Kunkowa 1947-2017

18 czerwca 2017 r. w 70 rocznicę akcji „Wisła” kunkowianie przy wsparciu Koła Terenowego Zjednoczenia Łemków z Kunkowej zorganizowali I Zjazd obecnych i byłych mieszkańców wsi.
O historii miejscowości opowiedział Stefan Hładyk, jej dopełnieniem były wspomnienia najstarszych świadków tamtych wydarzeń.
Dla kilku osób przyjazd do rodzinnej miejscowości był wielkim wysiłkiem zważywszy na wiek. Na spotkanie przyjechali nawet kunkowianie z Ukrainy. A czego nie dowiedzieliście się z naszej krótkiej notki - niechaj dopowiedzą fotografie.
Serdeczne podziękowania za fotoreportaż dla Roberta Werbanowa.

g

Komunikat Prezydium Zarządu Zjednoczenia Łemków w sprawie tablic upamiętniających tragiczne wydarzenia związane z akcją „Wisła” w 1947r.

Komunikat Prezydium Zarządu Zjednoczenia Łemków1. Treść tablic została skonsultowana, uzgodniona i zaakceptowana przez Instytut Pamięci Narodowej, na co organizacja posiada dokumenty udostępnione na swojej stronie internetowej:

Dokumentacja korespondencji, która odbyła się w trakcie realizacji projektu  »

2. Tablice odnoszą się do faktów historycznych i dokumentów źródłowych, na podstawie których została przeprowadzona akcja „Wisła”; w załączeniu: „Protokół nr 3 posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej” z 29.03.1947 r. oraz „Uchwała Prezydium Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Akcji „Wisła” z 24.04.1947 r.

3. Zachowane dokumenty źródłowe jednoznacznie wskazują, że podczas akcji „Wisła” wysiedlani, niezależnie czy czuli się Ukraińcami, Łemkami, Bojkami, Dołinianami czy Podlaszukami zostali zaliczeni do ludności ukraińskiej.

4. Tablice te nikomu nie odmawiają prawa do jego przekonań politycznych czy poczucia tożsamości, zachowują natomiast pamięć i przypominają o tamtych dramatycznych wydarzeniach z 1947 roku.

Autorzy zarzutu rzekomej „manipulacji” dotyczącej tablic mogą przedstawić inne dokumenty historyczne, na podstawie których wysiedlano ludność w ramach akcji „Wisła”.

Komunikat Prezydium Zarządu Zjednoczenia Łemków wraz z załącznikami  »

art

Загорянi к. Горлиц: 9.06.2017, 11:00

Zagórzany koło Gorlic: 9.06.2017Ради зме Вас повідомити, же перша з пропам’ятних таблиц, присвячених 70 річниці депортації в рамках aкції «Вісла» буде урочисто отверта
9 червня 2017 р. о 11:00 год.
на залізничній стації в Горлицях-Загоряни
.
Монтаж наступних таблиц в:

 • Пшеворску,
 • Саноку,
 • Новим Торгу
 • и Освєнцімі усталяме з поодинокима адміністраторами стацій.

До той інформацій додаєме черговий лист, пов’язаний з Новим Торгом:
Dokumentacja korespondencji, która odbyła się w trakcie realizacji projektu  »
Приєднайте ся!
Попри ріжни переконаня сходме ся в справах нам важних.
Бо Пам’ят про вигнаня нас нияк не ділит.

Zagórzany koło Gorlic: 9.06.2017, 11:00

Miło nam poinformować, iż pierwsza z pięciu tablic upamiętniających 70 rocznicę deportacyjnej akcji „Wisła” zostanie odsłonięta
9 czerwca 2017 r. o godz. 11:00
na stacji kolejowej Gorlice-Zagórzany
.
Kolejne upamiętnienia na stacjach w:

 • Przeworsku,
 • Sanoku,
 • Nowym Targu
 • oraz Oświęcimiu są ustalane z ich administratorami.

Do informacji dołączamy kolejny list dotyczący sprawy w Nowym Targu:
Dokumentacja korespondencji, która odbyła się w trakcie realizacji projektu  »
Zapraszamy do udziału, solidaryzujmy się w sprawach ważnych bez względu na przekonania.
Przecież łączy nas wszystkich pamięć.

g  art

ПАМ’ЯТ ОБ’ЄДНУЄ НАС ВШИТКИХ
„Депортацийна акція «Вісла» суть и масштаби проблеми
на Лемкiвщині”

Panel historyczny ŁĄCZY NAS WSZYSTKICH PAMIĘĆ2 червня 2017 р.год. 18:00,
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці.
Історична панель за участи:

 • др габ. Богдана Гальчака — Зеленогірский університет;
 • проф. др габ. Володимира Мокрого – Ягеллоньский університет;
 • проф. Яна Пісуліньского – Ряшівский університет;
 • проф. надзв. др габ. Ярослава Сирника, Вроцлавского університету, Регіональне бюро історичних аналіз ІПН.

Модерує: Богдан Гук.

ŁĄCZY NAS WSZYSTKICH PAMIĘĆ
„Deportacyjna akcja 'Wisła' istota i skala problemu
na Łemkowszczyźnie”

2 czerwca 2017 r., godz. 18:00,
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza,
Pl. Dworzysko 5, Gorlice.
W panelu historycznym udział wezmą:

 • prof. dr hab. Bohdan Halczak - Uniwersytet Zielonogórski;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Mokry – Uniwersytet Jagielloński;
 • prof. Jan Pisuliński – Uniwersytet Rzeszowski;
 • prof. nzw. dr hab. Jarosław Syrnyk – Uniwersytet Wrocławski; Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN.

Moderacja: Bogdan Huk.

g

ЛЕМКО Fashion

ЛЕМКО Fashion28.05.2017 p., 14.00 год.
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці.

Недільне спітканя по обіді для мами и дівки при каві зо солодким. Варштати традицийной лемківской кривульки. Того рока будеме робити кульчики.
Кількіст місьць обмежена, участ є безплатна, приносиме зо собом лем пацюрки, більше інформації и записи під тел.: 698 48 77 12
Запрашаме!

ЛЕМКО Fashion

28.05.2017 r., godz.14.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Niedzielne popołudnie dla córki i mamy przy kawie i ciasteczku. Warsztaty tradycyjnej biżuterii łemkowskiej - krywulki. w tym roku wykonamy kolczyki. Ilość miejsc ograniczona, udział w warsztatach jest bezpłatny, należy przynieść ze sobą tylko koraliki, więcej informacji oraz zapisy pod tel.: 698 48 77 12
Zapraszamy!

g

Гожов Вјелкополски - bернісаж виставки XVII Лемківский Єрусалим "Периферії"

Gorzów Wielkopolski - wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem 'Peryferie'Запрашаме на черговий вернісаж виставки XVII Лемківский Єрусалим "Периферії", тим разом до Ґожова Влкп. Отвертя виставки:
18.05.2017 р. о 12.00 год., Галерея Головной Бібліотеки AJP, ул. Шопена 52.
Виставку мож обзеряти від 18.05 до 06.06.2017 р.
Виставка супроводжує наукову конференцію: "Шляхами пам’яти и примириня. В 70 річницю aкції «Вісла» 1947-2017", співорганізувану Об’єднанням лемків.

Gorzów Wielkopolski - wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem "Peryferie"

Zapraszamy na kolejny wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem "Peryferie" tym razem do Gorzowa Wielkopolskiego. Otwarcie wystawy:
18.05.2017 r. o godz.12:00, Galeria Biblioteki Głównej AJP, ul. Chopina 52.
Wystawę można obejrzeć od 18.05 do 06.06.2017r. Wystawa jest prezentowana w ramach konferencji naukowej: "Drogą pamięci i pojednania. W 70-tą rocznicę akcji 'Вісла' 1947-2017", której Zjednoczenie Łemków jest współorganizatorem.

g

Програма ХХVII Лемківского КЕРМЕШУ в ВІЛЬХІВЦИ

27 Łemkowski Kermesz w Olchowcu

Субота 20.05.2017

18:00   Вечірня в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци
20:00   Сценічни виступи:
Вокальний дует „Червена Рута” з Полян;
Фольклорний колектив «Терещане» з Завадки Риманівской.
Фольклорний колектив «Терещане» з Завадки Риманівской.
До гуляня пригривают:
Музичний гурт «Алеґро» з Вижньой Єдловой, Словаччина.

Неділя 21.05.2017

11:00   Літургія в церкви Перенесіня мощи св. Миколая в Вільхівци з обходом
13:30   Урочисте отвертя ХХVІІ Лемківского кермешу и привитаня гости
Концертна програма:
13:35   I концерт:
   Фолькова група «Гудаки» з Кольбушовой;
   Дитячо-молодіжний колектив «Лемківский перстеник» з Гладишева;
   Фольклорний колектив «Вільшня» з Полян.
15:00   сільска реміза.
Cпітканя з Ярославом Ґємза - автором книжки "Церкви и ікони Лемківщини".
Презентація виданя з мультімедийном оправом.
В рамках спітканя з автором до купліня книжка в промоцийній ціні.
15:30   Співочий конкурс рідних пісень для діти и молоді «Співай Лемківщино»
15:55   Акція «Вісла» 1947 – бесіда зо свідко
16:15   II концерт:
   Народний колектив „Лем МИ” з Команьчи;
   Фольклорний колектив «Розмарія» з Прешова, Словаччина;
   Дружиновий конкурс перетіганя лини;
   Обрядово-вокальний колектив «Шаротка» з Дуклі;
   Вокальний дует „Червена Рута” з Полян.
В програмі Кермешу тіж:
  виставка присвячена 70 роковинам акції «Вісла» - вигнаню 1947 року,
  виставка учнівских праць з пунктів навчаня рідной мови,
  презентація книжок о лемківскій тематиці,
  смакуваня регіональних страв,
  витвори лемківского ремесла,
  евспозиція давних предметів и знаряддя, зобраного без музеальників.

Програма ХХVII Лемківского КЕРМЕШУ в Вільхівци" »


XXVII ŁEMKOWSKI KERMESZ W OLCHOWCU

20-21.05.2017

Program XXVII Łemkowskiego KERMESZU w Olchowcu  »

XXVII Лемківский кермеш b Вільхівці »

g  art

70 річниця акції «Вісла»

70 річниця акції «Вісла»70 років тому в силу децизії Політичного бюра Польской робітничой партії 28 квітня 1947 р. в рамках депортацийной акції «Вісла» як перших вивозили мешканців Щавного. Знамена тих трагічних для нас подій видиме и чуєме до гнески. Події 1947 року з руйнівном силом одбилися на матеріальній и духовій культурі русинів-українців-лемків, знищили тіж суспільни зв’язки, и, што найважніше, родинни.

На жаль, не вдалося випрацювати єдних обходів, спільних для цілой нашой громади. Ріжни організації з осібна вшануют річницю тих історичних подій. Попри тото, кажда організація рихтує їх для локальних громад, а то юж цінне саме в собі.
То ж пам’ят об’єднує нас вшитких.

Об’єднання лемків тіж пририхтувало кілька ініціатив.

Календар подій 70 річницi акції «Вісла»  »

Календар подій 70 річницi акції «Вісла»  »

gart

70 rocznica akcji „Wisła”

Akcja Wisła 70 Rocznica70 lat temu decyzją Biura Politycznego PPR 28 kwietnia 1947 r. w ramach deportacyjnej akcji „Wisła” jako pierwszych wywożono mieszkańców wsi Szczawne. Znamiona tych tragicznych w skutkach wydarzeń odczuwamy i obserwujemy po dzień dzisiejszy. Wydarzenia te niszczycielsko dotknęły kultury materialnej i duchowej Rusinów-Ukraińców-Łemków, zniszczyły również więzi społeczne, a przede wszystkim rodzinne.

Niestety, nie udało się wypracować wspólnych, jednolitych obchodów wśród naszej społeczności. Różne organizacje realizują swoje własne upamiętnienia tych wydarzeń historycznych. Nie mniej jednak, każda organizacja robi to dla lokalnych społeczności, a te działania są wartością samą w sobie.
Przecież łączy nas wszystkich pamięć.

Zjednoczenie Łemków także przygotowało kilka inicjatyw.

Zobacz kalendarz obchodów 70-tej Rocznicy Akcji "Wisła" »

Kalendarz obchodów 70-tej Rocznicy Akcji "Wisła"  »

gart

Oтвертя пропам’ятних таблиц на 5 залізничних стаціях

Akcja Wisła - tablice pamiątkoweВажливим елементом, реалізуваних Об’єднаньом лемків, обходів 70 річниці акції «Вісла» буде отвертя пропам’ятних таблиц на 5 залізничних стаціях, з котрих одходили транспорти з депортуванима.

Отвертя таблиц одбудеся на зламі травня и червня 2017 року - точни дати будеме подавати на біжучо. На даний час усталяме подробиці монтажу таблиц з поодинокима адміністраторами стацій в: Пшеворску, Саноку, Горлицях-Загорянах, Новим Торгу и Освєнцімі.

Ниже вказуєме хід старань и поодиноки етапи усталінь з Міністерством інфраструктури, Інститутом національной пам’яти и Державном залізницьом Польщи. Не легкє то діло, але при добрій воли ріжних люди вдалося нам завершити лем тілко, або аж тілко.

Вибрали-зме характерни залізнични вузли в сторону на Захід, де мала місце найбільша драма, як в Освєнцімі, де з премедитаційом ділили транспорти, чим розривали родинну и суспільну в’язь. Кількадесят осіб арештували и в’язнили в Центральнім табори праці в Явожни, де 162 особи померли внаслідку тяжких умов и репресій. Два раз, бо найперше в 1947 році, а потім в 1950 році — як остатній — одишов транспорт з Нового Торгу, коли по 3 роках од депортації в рамах акції «Вісла» влада кінчила “чистити” терени в Явірках, Білій Воді и Чорній Воді з решток русинів, яким незаконно вдалося вернути на батьківщину.

Projekt i realizacja tablic pamiątkowych na 5 stacjach kolejowych

Ważnym elementem obchodów 70 rocznicy akcji „Wisła” realizowanych przez Zjednoczenie Łemków będzie odsłonięcie tablic pamiątkowych na 5 stacjach kolejowych, z których odprawiano transporty z deportowanymi.

Odsłonięcia tablic odbędą się na przełomie maja i czerwca 2017 r. o dokładnych datach tych wydarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco. Obecnie jesteśmy na etapie ustaleń dotyczących montażu z poszczególnymi administratorami dworców w: Przeworsku, Sanoku, Gorlicach-Zagórzany, Nowym Targu oraz Oświęcimiu.

Poniżej prezentujemy tok starań i poszczególne etapy ustaleń z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polskimi Kolejami Państwowymi. Nie była to łatwa sprawa ale przy dobrej woli różnych ludzi udało nam się ją sfinalizować: tylko tyle albo aż tyle.

Wybraliśmy charakterystyczne węzły kolejowe biegnące od wschodu na zachód, na których odbył się największy dramat jak w przypadku stacji w Oświęcimiu, gdzie z premedytacją rozdzielano transporty rozrywając więzi rodzinne oraz społeczne. Kilkadziesiąt osób aresztowano i osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, gdzie 162 osoby zmarło na skutek ciężkich warunków i represji. Dwukrotnie bo najpierw w 1947, a potem w roku 1950 jako ostatni odprawiony został transport z Nowego Targu, kiedy to 3 lata po deportacyjnej akcji „Wisła” władza dokończyła „czyszczenia” terenu we wsiach Jaworki, Biała Woda oraz Czarna Woda z pozostałych tam Rusinów, którym udało się nielegalnie powrócić na ojcowiznę.

Dokumentacja korespondencji, która odbyła się w trakcie realizacji projektu  »

art

КОНКУРС

Konkurs Акція «Вісла» в моїх очахЛем жива пам’ят о історії наших предків збудує правду ким ми є на світі.
В рамках відзначення 70 роковин акції «Вісла» Головна управа ОЛ при співпраці з IV Загальноосвітнім ліцеєм у Лігниці запрошує взяти участь у конкурсі “Акція «Вісла» в моїх очах”.

Конкурс триває з 1.05.2017 по 1.06.2017.
Усі художні роботи (техніка довільна), записи спогадів, мультімедійні презентації, фільми приймаємо у трьох номінаціях: діти - молодь початкова школа, гімназія, ліцей.
Готові роботи приймаються за адресою:
ZSO Nr 4 im. B. I. Antonycza 59-220 Legnica ul Tarasa Szwczenki 10 з заміткою: Конкурс — акція «Вісла».

Контактний телефон 609-65-15-36.
Організатори не повертають праць


„Вспераме Вільхівец”

Olchowiec

Дороги,
запрашаме Вас до Вільхівця на XXVII Лемківский кермеш.
Хоц в тім році буджет Кермешу не виглядат найліпше, радо інформуєме Вас, же тота культурна подія попри фінансови трудности буде організувана и одбудеся 20-21 травня 2017 р.
Буджет тогорічного Кермешу то 10.500 зл., а то лем половина суми, котром зме розпоряджали при організації Кермешу гвони. Хочеме дале розвияти тото, што вдалося випрацювати попередніма роками. Як організаторе постарамеся пририхтувати для Вас цікаву культурну програму, жеби-сте добрі Вільхівец згадували потім дома.
Ви тіж можете всперти вільхівчан - своїм вкладом, чи то фінансовим чи річовим. Будеме Вам щиро вдячни за надану допомогу!
Фінансову допомогу просиме вплачати на вказаний ниже рахунок:

68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice, ul. Jagiełły 6
з дописком:
„Dla Olchowca”

„Wspierajmy Olchowiec”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do Olchowca na XXVII Łemkowski Kermesz, który odbędzie się 20-21 maja 2017 r. Mimo trudności finansowych związanych z realizacją tegorocznego Kermeszu miło nam poinformować, iż wydarzenie to będzie realizowane.
Budżettegorocznego Kermeszu to tylko 10.500,00 zł., jest to połowa sumy, którą mieliśmy w 2016 r. Jako organizatorów stawia nas to w trudnej sytuacji. Chcemy dalej rozwijać to, co wspólnie przez lata wypracowaliśmy. Dołożymy wszelkich starań aby program kulturalny był ciekawy a każdy z Was wrócił do swego domu z miłym wspomnieniem.
Każdy z Państwa może stać się darczyńcą i wnieść swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Liczymy na Waszą pomoc i dziękujemy za wsparcie.
Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:

68 1240 5110 1111 0000 5210 1616
Bank PKO S.A. O/Gorlice, ul. Jagiełły 6
z dopiskiem:
„Dla Olchowca”


Христос Воскрес!

WielkanocAlleluja!
Niech zbliżające się Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Święta spędzone w gronie najbliższych niechaj przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu.

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków; 13.04.2017 r.


Як зробити кошик на Великден
Варштати плетеня з лозини для молодих и родичів

Warsztaty wikliniarskie9 квітня 2017 р., 15:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці
Матеріали доступни на місци, приносиме лем секатор.
Місця обмежени.
Записатися мож: 698 487 712

Wielkanocny koszyk
Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych

09.04.2017 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
Materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko sekator.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy: 698 487 712

g

Соціяльни медія як єдна з форм культивуваня традиції медже молодима лемками

Media połecznościowe2 квітня 2017 р., 15:00 година
Центр культури ім. Б. І. Антонича,
пл. Двориско 5, Горлиці
Спітканя и презентація опрацювань Анни Баняс.

Media społecznościowe jako jedna z form kultywowania tradycji wśród młodych Łemków

2 kwietnia 2017r., godz. 15:00
Centrum Kultury im. B. I Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice
Spotkanie oraz prezentacja badań Anny Banias.

g

ЛЕМКІВСКИ ЛІСИ

ŁEMKOWSKIE LASY 201719 березня 2017 р., 14:30 година,
Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці

Актуальний стан справ, пов’язаних з поверніньом майна представит Голова Президії ОЛ Стефан Клапик и юрист Павло Сокіл. Щиро запрашаме вшитких заінтересуваних.

Об’єднання лемків од дев’ятдесятих років моніторує, підтримує і репрезентує інтереси нашой громади в справах, яки торкают ся поверніня майна, втраченого під час «Акції Вісла».Така діяльніст є єдним з основних пріоритетів для нашой організації. Більшіст з тих, яки хотят повернути свої незаконно одобрани ліси і поля консультує ся з нами. Без пару років на Святі лемківской культури в Ждини вшитки охочи могли користати з безкоштовних порад правних в тим обсязі. Кожного рока пишеме до Міністерства Середовища РП з проханьом вcтримати експлоатацію лісів, за поверніня яких старают ся давни властителі. Подарило нам ся випрацювати договір з Міністерством Середовища (веце інформації на веб-сторінці ОЛ), який надале лишат ся в силі і можеме вшитки ним ся всперати. То юж друга стріча того роду в рамках діяльности Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях. Гостили зме пана меценаса Павла Сокола, який детально розповідав про правну ситуацію люди борючих ся про поверніня свого майна, як тіж одповідав на питаня присутніх. Хто з вас буде заінтересуваний – відеозапис з той стрічи вштуриме на нашу веб-сторінку і фанпейдж Центру.

ŁEMKOWSKIE LASY

19 marca 2017r., godz. 14:30 Centrum Kultury im. B. I Antonycza, Gorlice

Aktualny stan spraw odzyskiwania utraconego mienia przez Łemków przedstawi Przewodniczący Prezydium ZŁ Stefan Kłapyk oraz Radca Prawny Paweł Sokół. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zjednoczenie Łemków od lat 90 monitoruje, wspiera i reprezentuje interesy społeczności łemkowskiej w sprawach związanych z odzyskaniem utraconego mienia w ramach deportacyjnej akcji "Wisła", jest to jeden z głównych priorytetów działalności naszej organizacji. Większość osób starających się o odzyskanie ziemi i lasów konsultuje z nami swoje sprawy. W ramach Łemkowskiej Watry w Zdyni przez kilka lat prowadziliśmy bezpłatny punkt porad prawnych dla zainteresowanych. Co roku występujemy do Ministerstwa Środowiska z pismem i prośbą o wstrzymanie ścinki lasu w przypadków nieruchomości leśnych, których właściciele starają się o jego zwrot. Wypracowaliśmy porozumienie z Ministerstwem Środowiska ( informacje na stronie Zjednoczenia Łemków), które nadal obowiązuje i z którego możecie Państwo korzystać. To drugie tego typu spotkanie w ramach działalności Centrum Kultury im. Antonycza w Gorlicach. Konsultujemy i wspieramy Was. Na spotkaniu obecny jest Radca prawny pan Paweł Sokół, który przedstawi aktualny stan spraw osób starających się o zwrot oraz opowiadał na pytania uczestników spotkania. Dla zainteresowanych zapis z tego spotkania będzie dostępny w internecie na naszej stronie internetowej oraz fanpage Centrum.

MATERIAŁ DO POBRANIA - Opis działań prawnych mających na celu uzyskanie zwrotu nieruchomości leśnych lub rolnych lub uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące obecnie własność osób fizycznych |PDF| »

gart

Великден в Карпатах. Магічни елементи обрядів, cпітканя з др Ольгом Соляр

Wielkanoc w Karpatach. Magiczne elementy w obrzędach.18.03.2017 р., 18:00 година,
Центр культури ім. Б. І. Антонича. пл. Двориско 5, Горлиці

Др Ольга Соляр - етнолог и україніст. Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

Wielkanoc w Karpatach. Magiczne elementy w obrzędach, spotkanie z dr Olgą Solarz

18.03.2017 r., godz. 18:00 Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice

Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

45 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

PysankyОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 45 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 31 березня 2017 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”. Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 09 квітня  2017. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl. Проект фінансуваний з бюджету Міста Ґожова Вєлькопольського.

REGULAMIN KONKURSU »

45 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 45 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  31 marca 2017 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”
Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 09.03.2017 r.  w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

REGULAMIN KONKURSU »

wielkanoc

art

"Лемківский перстеник"

Perstenyk BukletДитячо-молодіжний фольклорний ансамбль "Лемківский перстеник", який діє при Об'єднанню лемків видав інофрмацийний буклет.

"Łemkowski Pierścionek"

Dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny "Łemkowski Pierścionek" wydał folder informacyjny


art

“Україна. Польскє ядро темноти”

Huk UPJCВ книжці “Україна. Польскє ядро темноти”  Богдан Гук звідуєся о, характерне для польской (и не лем польской) національной культури, призволіня на забияня інших. Автор виказує, же місію на Всході супроводжало почуття вижшости, як наслідок антропології, викреуваной польским Римо-католицким костелом.
Автор бадат культурни и суспільни джерела злочинів на україньскій цивільній людности в Річипосполитій Польскій по ІІ Світовій війні. Вдавалися до них вшитки законни и незаконни збройни формації, як тота мало знана з 15 липня 1946 р. в Терці Ліского повіту. Тота книжка то чисто інший погляд на історію українців и поляків.

„Ukraina polskie jądro ciemności”

W książce „Ukraina polskie jądro ciemności”  Bogdan Huk stawia pytania o przyzwolenie na zabijanie Innych tkwiące w polskiej (i nie tylko polskiej) kulturze narodowej. Autor wykazuje, że poczucie wyższości towarzyszyło tzw. misji na Wschodzie, stanowiąc następstwo antropologii, wytworzonej przez polski Kościół rzymskokatolicki.
Autor koncentruje się na badaniu kulturowych i społecznych źródeł zbrodni na ukraińskiej ludności cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej. Dokonywały ich wszystkie legalne i nielegalne polskie formacje zbrojne.
Jedną z mało znanych jest ta z 15 lipca 1946 r. w Terce w powiecie leskim. W poszukiwaniu jej korzeni autor prześledził na 544 stronach antyludzkie następstwa polskiego projektu władzy nieokiełznanej – wariantu systemów politycznych tak dramatycznie naznaczających Europę pierwszej połowy XX w. Książka ta stanowi zupełnie inny od dotychczasowych pogląd na historię Ukraińców i Polaków.

art

Paragraf 22, czyli społeczna działalność remontowa Nadsania i Magurycza na cmentarzach łemkowskich

Magurycz19.02.2017, godz. 17:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach

Jeśli komuś losy kamiennych krzyży leżą na sercu i jako wolontariusz grupy chciałby spróbować tego fachu albo dowiedzieć się czegoś o dwudziestoletniej działalność Stowarzyszenia Magurycz to zapraszamy na spotkanie z Szymonem Modrzejewskim.

Magurycz
- 20 lat społecznej pracy na łemkowskich cmentarzach. Magurycz to jednocześnie ludzie, idea, stowarzyszenie, nazwa góry i ponad 2000 nagrobków wyremontowanych w ciągu 30 lat przez kilkaset osób na 136 cmentarzach (ukraińskich, polskich, żydowskich i niemieckich) w 4 krajach, głównie zaś w Polsce południowo-wschodniej, na dawnej Bojkowszczyźnie, Łemkowszczyźnie i na Roztoczu.
Wyrósł w 1997 r. z „Nadsania”, społecznej akcji remontowej prowadzonej od 1987 r. przez Stanisława Krycińskiego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim pod okiem konserwatora, prof. Janusza Smazy. Do fenomenu należy zaliczyć fakt, że przez 30 lat, rok w rok, udaje się zgromadzić na cmentarzach pozbawionych opiekunów wskutek wysiedleń i eksterminacji, ludzi gotowych do żmudnej, czasami ciężkiej pracy mającej na celu – bez oglądania się na politykę czy religię – przywracanie pamięci, współistnienie i szacunek.
W przeddzień 31. sezonu społecznych prac na cmentarzach (głównie ukraińskich) opowiemy Państwu o tym jak przekonać się, że „cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” (za: Heinrich Böll, „Dziennik irlandzki”).

Szymon Modrzejewski - szef stowarzyszenia Magurycz, współczesny polski kamieniarz, zajmuje się głównie remontowaniem nagrobków z użyciem wybranych technik konserwatorskich.

g

Іде зьвізда чудна...

Idzie gwiazda cudna... В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях 22 січня 2017 р., початок 16:00.
В нережисеруваній програмі вечера виступлят:
молодіжний вокальний ансамбль "Роса" з Устя Горлицкого, придут тіж до нас колядники з далекого краю.


Колядування 

Kolędowania Краківский гурток Об'єднання лемків рихтує коляду в рідних Горах.


g