Архів події 2013


weczirky

ВЕЧІРКИ WECZIRKY
22.12.2013

Запрашаме Вас на регіональни лемківски вечірки до Ющаковой хижи Панкна, 22 грудня 2013 р. (неділя) 17.00 год.

Zapraszamy na tradycyjne łemkowskie weczirki 22.12.2013 r. (niedziela), Pętna, godz. 17.00 gospodarstwo Państwa Juszczaków.


Становиско Міністра середовища по спітканю з представниками Об’єднання лемків, котре одбилося 3.12.2013 р. в Варшаві.
Stanowisko Ministra Środwiska Janusza Zaleskiego po spodkaniu z przedstawicielami Zjednoczenia Łemków, które odbyło się 3.12.2013 r w Warszawie.

l LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA JANUSZA ZALESKIEGO DO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ADAMA WASIAKA.

l LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA JANUSZA ZALESKIEGO DO WOJEWODY MAŁPOLSKIEGO JERZEGO MILLERA.

art

PROBLEMATYKA ZWROTU ŁEMKOWSKICH LASÓW
Corocznie wstrzymywana jest wycinka drzew w lasach byłych właścicieli, którym zwrócono już własność, bądź których  sprawy zwrotów są w toku – do wykorzystania w indywidualnych sprawach zainteresowanych osób.

l LIST PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA JANUSZA ZALESKIEGO DO DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH ADAMA WASIAKA.

art

kino

ЩИРО ПРОСИМЕ ВАС НА ЗИМОВЕ КІНО
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZIMOWE KINO

07.12.2013. 18:00
В етнічних кліматах  „Згадуваня святкуваня”, реж. Вальдемар Янда, ТБ3 Краків, 2006 р. (20 хв.)
„Бити собом на штоден и од свята”, реж. Вальдемар Янда, ТБ3 Краків, 2008 р.  (20 хв.)
„Там на Лемковині”, реж. Данута Кашевска, ТБ Познань 2008 р. (15 хв)
Фільми  з архіву Товариства Лемко-Товер. На конец обзерання долги и никому не потрібни бесіди закушувани кукуридзіом
Запрашаме

Z cyklu etniczne klimaty „Wspominanie świętowanie” reż. Waldemar Janda, TVP3 Kraków,
2006 r.(20 min.)
„Być sobą na co dzień i od święta” reż. Waldemar Janda, TVP3 Kraków, 2008 r. (20 min.)
„Tam na Lemkowyni” reż. Danuta Kaszewska, TVP Poznań 2008 r. (15 min)
Prezentowane  filmy pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Lemko Tower. Po projekcji filmów długie i nikomu nie potrzebne dyskusje przegryzane popcornem
Zapraszamy


paczka

Продолжаючы зачату гвони акцю, Радio-Лемко разом з православном парaфiйом в Луґах оголашат II едицю "Благодарной лемкiвской пачкы" 
Подiя має зiнтегруваты нашых люды, а найперше помочы потрiбуючым, штобы сьвяточный час добрi вспоминалы!
За зобрани грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в ґрекокатолицкыx та православныx парафiяx. Пiнязi мож вплачати на поданый нижше банковый рахунок:

4 5 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL27114020040000300201355387
Swift: POLUPLPR
наголовком: "SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"
О вшыткых новинах звязаных з "Благодарном пачком" будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku akcję, Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza drugą edycję "Szlachetnej Łemkowskiej Paczki".
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc świąteczną dla najbardziej potrzebujących, żeby miło wspominali świąteczny czas.
Zebrane pieniądze zostaną podzielone między parafiami prawosławnymi oraz greckokatolickimi. Wpłaty proszę kierować pod wskazane konto:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL27114020040000300201355387
Swift: POLUPLPR
TYTUŁEM:" SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA"
O wszystkich nowościach związanych ze "Szlachetną Paczką" będziemy pisać na naszej facebook'owej stronie.


jeruzalem

ŁEMKOWSKIE JERUZALEM
Łemkowskie Jeruzalem jest przedsięwzięciem kontynuowanym od 13 lat. Realizacja tego projektu integruje łemkowskie środowisko artystyczne, które w swych twórczych poszukiwaniach porusza różne kwestie związane z tą kulturą. Coroczne ekspozycje ukazują niszową (jeśli chodzi o zakres tematyczny) twórczość artystów biorących udział w tym projekcie.
Łemkowskie Jeruzalem ma dla nas znaczenie symboliczne, to miejsce magiczne, to powrót do korzeni, podróż wgłęb siebie.

Oprócz walorów artystycznych posiada jeszcze jeden, ważny aspekt swojej misji i komunikacji z odbiorcą. Zachęca społeczeństwo do dialogu międzykulturowego i bliższego zapoznania się z tajnikami kultury łemkowskiej.
Tegoroczna edycja XIII Łemkowskiego Jeruzalem poświęcona jest twórczości Andyego Warhola, który  był z pochodzenia Łemkiem (Rusnakiem).
Jego twórczość miała wielkie znaczenie dla sobie współczesnych i kolejnych pokoleń artystów. Do dzisiejszego dnia pojęcia popkultury i  pop artu są  jednymi z najbardziej rozpoznawalnych spośród tendencji i kierunków artystycznych XX wieku. Warto zatem przypomnieć tą wybitną postać i odnieść się do jego twórczości.
THE WARHOL EFFECT/ EFEKT WARHOLA jest hasłem przewodnim.
Dla tak niewielkiej społeczności jak nasza, identyfikacja z  osobami wybitnymi, znanymi, które wywodzą się z tego kręgu kulturowego ma ogromne znaczenie w procesie dalszego kształtowania się tożsamości kulturowej.
Niniejsza wystawa oraz katalog ukazują to, co udało nam się wspólnie opracować  w tym roku podczas tygodniowego pleneru w Beskidzie Niskim.
Partnerem projektu jest Akademia Sztuki w Krakowie - opiekun artystyczno-merytoryczny prof. Grzegorz Sztwiertnia. W projekcie wzięło udział 16 artystów z: Polski, Ukrainy oraz Słowacji.
Zakres ekspozycji: malarstwo, grafika komputerowa, film, techniki autorskie. Ilość prac: 30 szt., formatowo bardzo zróżnicowane. Ilość wystawionych prac dostosowana jest do możliwości wystawienniczych galerii.
Prezentacja tej wystawy w Strzelcach Krajeńskich jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, zważywszy na fakt, iż duża część naszej społeczności mieszka w tym mieście lub bliskiej okolicy.

Koordynator wystawy
Natalia Hładyk


l ARTYKUŁ HALINY GAJDY P.T. „JESTEŚMY BOGATSI AŻ O TRZY ZABYTKI NA LIŚCIE UNESCO” – „GAZETA GORLICKA” 25 CZERWIEC 2013R.

art

l ARTYKUŁ ANNY RYDZANICZ P.T. „VELKA MORAVA” - „PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY” NR 10 (255) PAŹDZIERNIK 2006R.

art

lSTANISŁAW POMPROWICZ – „MODEST HUMIECKI (1842-1899) - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ” – FRAGMENT Z PUBLIKACJI „RZECZ O ŁEMKOWSKIEJ ENKLAWIE NA PÓŁNOC OD KROSNA” POD RED. SEBASTIANA DUBIEL DMYTRYSZYNA

art

tabor

МАЛЯРСКА ВИСТАВКА - ІЗАБЕЛА ТАБОР
WYSTAWA MALARSTWA - IZABELA TABOR
15.11.2013
Щиро запрашаме на Виставку мініатур Ізабели Табор до Центру культури ім. Б.І. Антонича в Горлицях на 18.00 годину.
Під час виставки будут презентувани праці молодой малярки з Горлиц, свіжой абсольвентки Відділу мистецтва Ряшівского університету. Попри молодий вік, авторка має значний мистецкий доробок, а єй праці з дозрілом формом и варштатом сут оригінальни и динамічни.

Не можна ся з нима розминути — авторку не дармо закваліфікували до престіжного 23-го Загальнопольского огляду малярского мистецтва молодих Промоції 2013, організуваного Лігницком гелерейом мистецтва.

Serdecznie zapraszamy na Wystawę zbioru miniatur autorstwa Izabeli Tabor, która odbędzie się w dn. 15.11.2013 w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach o godz.18.00
Podczas wystawy zaprezentowane zostaną prace młodej malarki z Gorlic. Izabela jest tegoroczną absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mimo młodego wieku, autorka ma na swoim koncie spore doświadczenie artystyczne a jej prace, poza dojrzałością formy oraz warsztatu cechują się oryginalnością i dynamiką. Nie sposób przejść obok nich obojętnie o czym świadczy chociażby zakwalifikowanie autorki do prestiżowego 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013 organizowanego przez legnicką Galerię Sztuki.

g

olawa

XIII ЛЕМКІВСКИЙ ЄРУСАЛИМ
XIII ŁEMKOWSKIE JERUZALEM 
08.11.2013 Ośrodek Kultury w Oławie
Лемківский Єрусалим має юж свою 13-літню історію. Проєкт інтегрує лемківскє мистецкє середовище и прихильників, котри в своїй творчости нав’язуют до багатовікового культурного богатства Лемківщини. Виставки и видавани каталоги вказуют на зміни в художнім сприйнятю свойой культурной тотожности. Для нашой лемківской громади тот проєкт має культуротворчий вимір и свідчит о стремліню до дальшого розвитку, свою увагу кєрує до великих митців, котри вишли з той культури — Епіфана Дровняка - Никифора чи Андрия Варголи - Енді Воргола.

Хоц тот проєкт має свої художни переваги, то важним його елементом є тіж особлива місія и аспект діалогу з глядачом. Запрашат до ближшого пізнаня арканів лемківской культури.
Лемківский Єрусалим  має для нас символічне значиня, то магічне місце, котре заохачат вертати до коріня. 

Łemkowskie Jeruzalem jest przedsięwzięciem kontynuowanym od 13 lat. Realizacja tego projektu integruje łemkowskie środowisko artystyczne oraz sympatyków, którzy w swojej twórczości odwołują się do wielowiekowego bogactwa kulturowego Łemków. Wystawy oraz wydawane katalogi ukazują zmieniające się tendencje w artystycznym rozumieniu własnej tożsamości kulturowej. Realizacja tego przedsięwzięcia posiada kulturotwórczy wymiar dla naszej społeczności, świadczy o zdolności dalszego rozwoju, swój wzrok kieruje do wybitnych twórców wywodzących się z tej kultury (Epifaniusza Drowniaka-Nikifora czy Andyego Warhola).
Oprócz walorów artystycznych projekt ten posiada jeszcze jeden, ważny aspekt swojej misji oraz komunikacji z odbiorcą. Zachęca do bliższego zapoznania się z tajnikami kultury łemkowskiej.
Łemkowskie Jeruzalem ma dla nas znaczenie symboliczne, to miejsce magiczne, powrót do korzeni.
Запрашаме / Zapraszamy


halaczak

«НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ ЛЕМКІВ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ»
10.11.2013
Стріча з др габ. Богданом Гальчаком – професором Зеленогірского університету (ЗУ), істориком, працівником Інституту політології ЗУ, автором численних публікацій, присвячених лемкам, співредактором циклічного збірника «Лемки, бойки, русини – історія, сучасність, матеріальна і духовна культура». До той пори вишли друком штирі томи того циклю, а статті, поміщени в них, показуют ріжни погляди на лемківски справи.

10 листопада 2013 р., початок о 18.00
Центр культури ім. Б.І.Антонича
Площа Двориско 5, Горлиці
запрашаме

“NAJDAWNIEJSZE DZIEJE ŁEMKÓW W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH”
Spotkanie  z dr hab. Bohdanem Halczakiem – profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), historykiem, pracownikiem Instytutu Politologii UZ, autorem wielu publikacji poświęconych Łemkom, współredaktorem cyklu prac zbiorowych „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”. Dotychczas ukazały się cztery tomy tego cyklu. Artykuły zawarte w tych tomach prezentują różne poglądy na kwestię łemkowską.
10 listopada 2013 r. na godz. 18.00.
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Plac Dworzysko 5, Gorlice
Zapraszamy

g

XIII ЛЕМКІВСКИЙ ЄРУСАЛИМ
XIII ŁEMKOWSKIE JERUZALEM 
12.10.2013
Лемківский Єрусалим має юж свою 13-літню історію. Проєкт інтегрує лемківскє мистецкє середовище и прихильників, котри в своїй творчости нав’язуют до багатовікового культурного богатства Лемківщини. Виставки и видавани каталоги вказуют на зміни в художнім сприйнятю свойой культурной тотожности. Для нашой лемківской громади тот проєкт має культуротворчий вимір и свідчит о стремліню до дальшого розвитку, свою увагу кєрує до великих митців, котри вишли з той культури — Епіфана Дровняка - Никифора чи Андрия Варголи - Енді Воргола.

Хоц тот проєкт має свої художни переваги, то важним його елементом є тіж особлива місія и аспект діалогу з глядачом. Запрашат до ближшого пізнаня арканів лемківской культури.
Лемківский Єрусалим має для нас символічне значиня, то магічне місце, котре заохачат вертати до коріня.

Łemkowskie Jeruzalem jest przedsięwzięciem kontynuowanym od 13 lat. Realizacja tego projektu integruje łemkowskie środowisko artystyczne oraz sympatyków, którzy w swojej twórczości odwołują się do wielowiekowego bogactwa kulturowego Łemków. Wystawy oraz wydawane katalogi ukazują zmieniające się tendencje w artystycznym rozumieniu własnej tożsamości kulturowej. Realizacja tego przedsięwzięcia posiada kulturotwórczy wymiar dla naszej społeczności, świadczy o zdolności dalszego rozwoju, swój wzrok kieruje do wybitnych twórców wywodzących się z tej kultury (Epifaniusza Drowniaka-Nikifora czy Andyego Warhola).
Oprócz walorów artystycznych, projekt ten posiada jeszcze jeden, ważny aspekt swojej misji oraz komunikacji z odbiorcą. Zachęca do bliższego zapoznania się z tajnikami kultury łemkowskiej.
Łemkowskie Jeruzalem ma dla nas znaczenie symboliczne, to miejsce magiczne, powrót do korzeni.
Запрашаме / Zapraszamy

g

talerhof

Fotoreportaż z premiery teatralnej sztuki pt. THALERHOF, opartej na opowiadaniu Andrzeja Stasiuka, która odbyła się 27 września 2013 w Grazkim Teatrze Schauspielhausgraz.
Niecodziennie wraca się wspomnieniami do tych zdarzeń i jak to bywa, historie odżywają przy okazji rocznic.
Obóz w Talerhof (k. Grazu) – obóz dla internowanych Ukraińców i Rusinów z Galicji i Bukowiny, oskarżonych o moskalofilstwo, został utworzony przez władze austro-węgierskie, działał w od 4 września 1914 do końca 1917 r.

Warunki obozowe były bardzo ciężkie. Terror, samowola administracji obozowej, głód, trudne warunki sanitarne, epidemia tyfusu spowodowały wysoką śmiertelność wśród więźniów (zarejestrowano 1767 przypadków śmierci, w tym pomiędzy 17 stycznia, a 31 marca 1915 zmarły 524 osoby). Po zakończeniu I wojny światowej na Łemkowszczyźnie powstał ”kult Thalerhofu”, organizowano wyjazdy, wydawano publikacje, powstawały miejsca pamięci. Jedno z nich znajduje się m. in. w nieistniejącej już wsi, w Czarnem. Obecnie na terenie dawnego obozu znajduję się lotnisko.
27 września 2013 roku w grazkim Teatrze Schauspielhausgraz odbyła się premiery sztuki teatralnej pt. THALERHOF, która została wyreżyserowana na podstawie opowiadania Andrzeja Stasiuka. Spektakl „Talerhof” to nie tylko przywołanie historii i pamięć o tym co było, to także symboliczne połączenie dwóch światów, współczesnego oraz tego sprzed 90-sięciu lat. Postacie więźniów, żołnierzy co jakiś czas wyłaniały się z przeszłości dając odczuć swoja obecność podróżnym.
Fotografie, które Państwo oglądają są tylko skrótem tego co odbyło się podczas tego wieczoru. Na premierze obecny był Pan Andrzej Stasiuk wraz z małżonka Moniką Sznajderman oraz przedstawicielki Zjednoczenia Łemków Natalia Hładyk i Joanna Zemanek. Po spektaklu odbyło się przyjęcie w którym udział wzięli twórcy spektaklu, aktorzy oraz zaproszeni goście.

g

bakalarz

ПРОСИМЕ ВАС НА ЧЕРГОВУ ЗАБАВУ ДО КРАКІВСКОГО "БАКАЛАЖА"!
Ради будеме видіти на спільним гулянню студентів і не лем. Зийдме ся шитки разом би гідні одсвяткувати початок академицкого рока:) До танця заграт для нас ансамбль "Бурян" та музика з компютера.

https://www.facebook.com/pages/Burjan/145791418797800 

Ціна квитка 25 золотих. Як все, організаторе забезпечуют похарики на палюнку і дрібний почастунок. До клюбу мож тіж вносити свій алкоголь і мериндю.
Веце інформацій (кеби били потрібни):
Гриць 508 233 359 


dance

ЛЕМ DANCE
07.09.2013

Наукa лемківского традицийного танця и танців караібских
провадят: Ксеня Онишканич - танцюристка Ансамблю пісні и танця Ягеллоньского університету «Слов’янки» и Ансамблю пісні и танця «Ослав’яни» & Катажина Свєнс - інструктор танця Ґмінного осередка культури в Ропі
коли: 7 вересня, 18.00 год.
Місце: Plac Dworzysko (Масляний ринок)
Кєд би погода не сприяла, то перенесемеся до Центру культури ім. Б.-І. Антонича, Plac Dworzysko 5
Щиро запрашаме до спільной забави, рахуєме на вашу присутність.

Czyli nauka łemkowskiego tańca tradycyjnego połączona z elementami tańców karaibskich
prowadzą: Ksenia Onyszkanycz tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” i Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” & Katarzyna Święs instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie
kiedy: 7 września, godz. 18.00
miejsce: Plac Dworzysko (Rynek Maślany)
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Plac Dworzysko 5
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, liczymy na waszą obecność.

g

watra2103

ЛЕМКІВСКА ВАТРА
ŁEMKOWSKA WATRA
9.08.2013

Виставка фотографії
Побесідуєме о ХХХІ Лемківскі ватрі
Покажеме нову книжку, альбум о Ватрах
Wystawa fotografii
Podsumowanie XXXI Łemkowskiej Watry
Prezentacja albumu fotograficznego
9 sierpnia 2013 r. (piątek) godz. 18.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach

g

watra_2013

31 ЛЕМКІВСКА ВАТРА В ЖДИНИ
31 ŁEMKOWSKA WATRA W ŻDYNI
19-21.07.2013

Щиро просиме Вас на 31 Лемківску ватру до Ждині 19-21.07.2013. В програмі медже інчима: виступи народних и молодіжних ансамблів, заграют: Гойраки, Луіку, Капела на Добрий Ден, ДаМир, Лемко Товер. Конкурси, спортови змаганя и покази, майстеркласи, авторски спітканя, покази документальних фільмів. Програма доступна на www.watrazdynia.pl. Приходте, приіжджайте!

Serdecznie zapraszamy na 31. Łemkowską Watrę do Żdyni 19-21.07.2013. W programie m.in.: koncerty zespołów folklorystycznych, folkowych, rockowych zagrają: Hoyraky, Luiku, Kapela Na Dobry Dzień, DaMyr, Lemko Tower. Konkursy, zawody oraz pokazy sportowe, warsztaty rękodzieła, spotkania autorskie, projekcje filmów dokumentalnych. Program szczegółowy będzie dostępny na www.watrazdynia.pl. Przybywajcie!


kermesz_zamienice

IX ЛЕМКІВСКИЙ КЕРМЕШ
IX ŁEMKOWSKI KERMESZ
ZAMIENICE 4-7.07.2013

W programie m.in.:
– występy zespołów folklorystycznych
– wystawa łemkowskich strojów
– wystawa fotograficzna „Łemkowszczyzna lat 30. XX wieku w obiektywie prof. St. Leszczyckiego”
– konkurs na najlepszą potrawę łemkowską
– konkurs plastyczny dla dzieci
– prezentacja rękodzieła artystycznego

Gwiazdą programu będzie zespół „Grupo De Baile Folclorico Del Colegio Tencino Profesional De Mercedes Norte De Heredia” z Kostaryki, uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.
Запрашаме / Zapraszamy


nikifor

KIM BYŁ НИКИФОР? 31.05.2013
Wystawa dokumentalna poświęcona Epifaniuszowi Drowniakowi - Nikiforowi. Dokumenty z archiwum Zjednoczenia Łemków, reprodukcje obrazów, film dokumentalny, publikacje.
Документальна виставка присвячена Епіфанови Дровнякови. Документи з архіву Об’єднання лемків, копії образів, документальний фільм, публікації.
Wystawa dostępna do zwiedzania od 31.05 do 30.06.2013r.

g

kermesz_2013

XXIII ЛЕМКІВСКИЙ КEРМЕШ В ВІЛЬХІВЦИ
XXIII ŁEMKOWSKI KERMESZ W OLCHOWCU
18-19.05.2013

В чарівній атмосфері Вільхівця без мобілки лемківский гучит бас…

В програмі XXIII Лемківского кермешу в Вільхівци 18-19 травня 2013р. пропонуєме Вашій увазі:
виставки авторства Тадеуша Кєлбасіньского, и о констаборі в Явожні; проєкцію фільмів о нас — лемках; прелекцію про Солуньских братів - Кирила и Мефодія; хвилини з молитвою — в суботу Вечірня.

Неділня Свята Літургія; співочий конкурс рідних пісень для діти и молоді;  сценічні виступи ансамблів з Польщи и Словаччини, м.ін.: ансамблі Українського ліцею в Лігниці “Горицвіт” и “Дикі Бджоли”, вокальний колектив “Вєтшнянє”, до гуляня пригривают капеля уйка Феня з Кічковец и “Граме лем”, вокальний гумористичний колектив “Шаротка”, ансамбль пісні и танцю “Бубрка”, фольклорний колектив “Вільшня” з Полян, вокальний колектив “Святків’янки” зо Святковой Великой, фольклорний ансамбль "Розмарія" з Прешова, фольковий молодіжний гурт “Бур’ян”.
Вільхівецкий Кермеш - то шторічни спітканя, барз важни для збережиня духовной культури лемків, їх традицій и обрядів. Спітканя тоти зв’язани сут зо святом патрона вільхівецкой церкви - Перенесіня мощів Св. Миколая з Мир Ліцейских до Барі. Вільхівецкє свято має вимір не лем релігійний, то тіж екуменічне спітканя лемків – вірних грецко-католицкой и православной церкви з приїзднима гістми з цілой Польщи и з-за границі: з України, Словаччини.
Кермеш шторока притігат веце и веце люди, то добрий сигнал для організаторів и приклад, же можна разом співіснувати и не смотрити на тото, што нас ріжнит. Тоти спітканя сут меджепоколіньови  (є ту дідо, няньо и син) та сусідски, приятельски. Переплетени виступами місцевих гудаків творят неповторний климат, який пам’ятатся довго. И, може, тото тіж тягне люди до свого, до Вільхівця. То тіж своєрідний календар в житі вільхівчан, рік рахуваний од Кермешу до Кермешу, од травня до травня.
Спіткаймеся зас на ХХІІІ Лемківским Кермеши 18 и 19 травня в Вільхівци.

olchowiec_panorama

W malowniczym krajobrazie Olchowca bez telefonu komórkowego łemkowskie słychać melodie…
Program ramowy XXIII Łemkowskiego Kermeszu w Olchowcu 18-19 maja 2013 r.:
wystawa autorstwa Tadeusza Kiełbasińskiego, wystawa dokumentalna o obozie koncentracyjnym w Jaworznie, projekcje filmów o tematyce łemkowskiej. Uczestnicy Kermeszu będą mieli okazję posłuchać wykładu otwartego o misjach Braci Sołuńskich-Cyryla i Metodego, wspólnie pomodlić się podczas sobotniej Weczirni oraz niedzielnego Nabożeństwa.
Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konkurs pieśni łemkowskiej, a w programie scenicznym wystąpią zespoły z Polski i Słowacji m.in.: zespoły Ukraińskiego Liceum z Legnicy „Horycwit” oraz „Dyki Bdżoly”, „Wietrznianie”, pod nogę zagra kapela „Wujka Fenia” z Kiczkowec oraz „Hrame Lem”, wokalno-kabaretowa grupa „Szarotka”. Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca ”Bóbrka”, Zespół Folklorystyczny „Wilsznia”, Zespół wokalny „Światkowianie”, Zespół Folklorystyczny "Rozmarija" z Preszova, a dla młodych zagra zespół „Burjan”.
Olchowieckie Kermesze
 - to cykliczne spotkania, ważne dla zachowania kultury duchowej Łemków oraz tradycji i obyczajów. Spotkania te nawiązują do tradycyjnych obchodów lokalnych świąt łącząc w sobie wymiar religijny i ekumeniczny z biesiadowaniem. Uroczyście obchodzone święto patrona olchowieckiej cerkwi św. Mikołaja (letniego) przyciąga co roku Łemków oraz sympatyków tej kultury.
Kermesz stał się również dobrym przykładem współistnienia i wzajemnego przenikania się kultur. Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie podczas wzajemnego świętowania, pielęgnując bogate tradycje Podkarpacia. Te pokoleniowe i towarzyskie spotkania połączone z występami artystycznymi tworzą niezapomnianą, można rzec magiczną atmosferę.To również swoisty kalendarz w życiu olchowczan. Rok liczony od Kermeszu do Kermeszu, od maja do maja, a XXIII Kermesz obchody ku czci olchowieckiego patrona potwierdza, że podjęta inicjatywa mimo wszystko nie traci swej aktualności i jest potrzebna.
Serdecznie zapraszamy na XXIII Łemkowski Kermesz - 18 i 19 maja w Olchowcu.

g

svidnyk

59 СВЯТО КУЛЬТУРИ РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ
14-16 ЧЕРВНЯ 2013 P.
59 ŚWIĘTO KULTURY RUSINÓW-UKRAIŃCÓW
14-16 CZERWCA 2013 R.

Сердечні запрашаме до Свидника на 59 Свято культури русинів-українців 14-16 червня 2013 р. Організатор Союз русинів-українців Словацької Республіки.
Serdecznie zapraszamy do Svidnika na 59 Święto Kultury rusinów-ukraińców 14-16 czerwca 2013 r. Organizator Związek rusinów-ukraińców Słowacji.

Święto Kultury Rusinów-Ukraińców Słowacji nie jest jedynie promocją folkloru. Podczas festiwalu odbywa się szereg innych istotnych imprez kulturalnych, jakimi są wystawy etnograficzne i plastyczne, seminaria, konferencje naukowe itd. Głównym organizatorem festiwalu jest Związek Rusinów-Ukraińców Republiki Słowackiej oraz miasto Svidník. W uroczystościach co roku udział biorą grupy miejscowe oraz gościnnie występujące zespoły ze wszystkich regionów Słowacji oraz z zagranicy.


holos_watry

ЗАБАВА ГОЛОС „ВАТРИ” – 25.05.2013p.

До танця заграют Водограйта перший раз Ґрант
Raszówka Ресторан „Leśna Ostoja”
Запрашаме


rozmowy

"ЛEMKO FASHION" - WYSTAWA I WARSZTATY KRYWULEK - 6-7. kwietnia 2013r.

"ЛEMKO FASHION" to pomysł na modę po łemkowsku, to dowód na to, iż w babcinej skrzyni kryją się skarby, które dziś są źródłem inspiracji dla najlepszych stylistów mody. Krywulki to łemkowskie retro, unikatowa biżuteria, której na pewno nie znajdziesz u jubilera. 6. kwietnia 2013r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach o godz. 17.00. odbył się wernisaż prac Anny Dobrowolskiej i Marii Huk. 7. kwietnia 2013r. o godz. 15.00 odbyły się warsztaty rękodzielnicze z zakresu wykonywania tradycyjnej łemkowskiej biżuterii koralikowej – krywulek.

g

rozmowy

"ROZMOWY WIELKO(I)POSTNE"
SPOTKANIE Z KS. KAZIMIERZEM SOWĄ – 17.03.2013

O wierze w Boga, o przemijaniu i śmierci. O  modlitwie i o tym czym jest dla nas Wielki Post oraz jaką pełni rolę w naszym życiu. O tym co odpycha nas od wiary i nadziei? Czy ateista to zły człowiek? O siedmiu grzechach głównych współczesnego człowieka. Nasi bliźni - nie bliźni - czy na co dzień pamiętamy o dwóch podstawowych przykazaniach danych człowiekowi?...
Te i wiele innych pytań na spotkaniu z ks. Kazimierzem Sową.

Spotkanie obyło się w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza 17. marca (niedziela) 2013 r.
Ks. Kazimierz Sowa - katolicki duchowny, dziennikarz, publicysta,  dyrektor telewizji Religia.tv, a także podróżnik oraz bloger.

g

zurawli

ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦIВ У ПОЛЬЩI ТА УКРАЇНСЬКИЙ ЧОЛОВIЧИЙ ХОР ЖУРАВЛI У СПІВПРАЦІ З ОБ’ЄДНАННЯМ ЛЕМКІВ ЗАПРОШУЮТЬ НА КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО ХОРУ ЖУРАВЛІ

ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE I UKRAIŃSKI CHÓR MĘSKI ŻURAWLI WE WSPÓŁPRACY ZE ZJEDNOCZENIEM ŁEMKÓW ZAPRASZAJĄ NA KONCERT UKRAIŃSKIEGO CHÓRU MĘSKIEGO ŻURAWLI

bwa16 marca 2013, godz. 16:00
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Wstęp wolny

g

pisanki

41 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ІМ. МИХАЙЛА КОВАЛЬСЬКОГО В ҐОЖОВІ ВЄЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 41 Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського.
Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 15 березня 2013 р. на адресу Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta - Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з допискою „konkurs pisanek”. Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декертаю Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel. (0-95) 751 00 07 та на сторінці www.muzeumlubuskie.pl.

41 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK IM. MICHAŁA KOWALSKIEGO

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału в 41 Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do  15 marca  2013 r. na adres: Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”.Nagrodzone pisanki będą eksponowane w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, informacje pod. tel. (0-95) 751 00 07 i na stronie www.muzeumlubuskie.pl.


nasi_sasiedzi

DLACZEGO MENORA MA SIEDEM RAMION?
NASI SĄSIEDZI ŻYDZI - 24.02.2013r.

Dlaczego menora ma siedem ramion? Co to jest tałes? Kiedy obchodzi się Chanukę? Skąd wzięła się muzyka klezmerska? 
24. lutego 2013r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach odbyło się spotkanie z judaiką. Wykład poprowadził Pan Tomasz Pruchnicki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

g

zjizd zjizd

Скінчив ся VIII З'їзд Об’єднання лемків, дякуєме вшитким делегатам та гостям, яки взяли участ в засіданю. В наших гуртках та Головній управі появили ся нови молоди люде, што барз нас тішит.
Спільні, на Голову ОЛ і нову каденцію вибрали зме Штефана Гладика.
Перед нами нови задання до реалізації, вспільнима силами будеме їх сповняти, бо то — што, де і як діє - залежит од нас вшитких.

Головна управа Об’єднання лемків

Dobiegł końca VIII Zjazd Zjednoczenia Łemków. Dziękujemy wszystkim przybyłym delegatom oraz gościom, którzy wzięli udział w obradach. W naszych kołach terenowych oraz w Zarządzie Głównym ZŁ pojawiły się nowe, młode osoby, to rzecz która bardzo nas cieszy.
Wspólnie dokonaliśmy wyboru Przewodniczącego Prezydium Zjednoczenia Łemków, którym został Stefan Hładyk.
Przed nami nowe wyzwania oraz zadania do realizacji, które wspólnie będziemy wcielać w życie, ponieważ to co się dzieje zależy od nas wszystkich.

Zarząd Główny Zjednoczenia Łemków

g

ikona

IKONY - MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY IKONOPISÓW NOWICA 2009-2012 – wernisaż – 01.02.2013
1. lutego 2013 r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza odbyła się wystawa będącą efektem Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów Nowica 2009-2012. Formuła i dorobek nowickich spotkań odpowiada na rosnące zainteresowanie ikoną środowisk poszukujących drogi do wspólnych korzeni chrześcijańskich. Prezentowana wystawa ukazuje przekrojowy dorobek prac powstałych podczas warsztatów. W latach 2009-2012 w warsztatach wzięło udział ponad 60 malarzy z  rożnych krajów, prezentujących różne Kościoły. Jest to niewątpliwie dowód, że dzięki ikonie możliwe jest przekraczanie granic i różnic religijnych.

Podczas wernisażu wykład tematyczny o ikonie wygłosił p. Jarosław Giemza, Kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamek w Łańcucie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

g

koledy

ІДЕ ЗЬВІЗДА ЧУДНА… - 20.01.2013

В різдвянім часі сердечні запрашаме вас на вечір коляд та обрядів. В програмі виступи колядників з далекого краю.


damyr

KONCERT ZESPOŁU ДаМир / DaMyr - 20.01.2013

Zjednoczenie Łemków ma zaszczyt zaprosić na koncert zespołu ДаМир / DaMyr, który odbędzie się 20 stycznia 2013r., o godz. 16.00 w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie teatru. Podczas koncertu, będzie istaniała możliwość nabycia najnowszej płyty zespołu pt. «Дякую» /„Djakuju” .
Serdecznie zapraszamy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Fundacji Polska Miedź-KGHM.

kghm