Архів події 2012


weczirky

ТРАДИЦИЙНИ ЛЕМКІВСКИ ВЕЧІРКИ - 22.12.2012

В Різдвяним пості дівчата і ґаздині сходилися на вечірки. Сходилися не лем жеби прясти і в єдній хижи лампу світити, било то місце, де розвиялася народна культура, богата устна традиція. З  вечірками сут зв’язани специфічни фольклорни жанри: стародавни коляди, вечіркови співанки, приспівки, архаїчни забави, оповіданя, легенди, обряди і представліня з перебераньом.

в програмі:
- спогади учасників передвоєнних вечірок
- проба реконструкції традицийних вечірок в виконаню ансамблю “Лемківский перстеник”
- давни коляди, вечіркови співанки
- традицийни забави (як на вечірках на млин ходили, в черемости ся бавили, чир колотили, гуси сідили, когута пекли і ін.)
- комедия (медвід, жид, чорт і ін.)
- жартівливи приспівки
- дертя пір’я


sucharew

KONCERT OLEGA SUCHAREWA

Zjednoczenie Łemków, ma zaszczyt zaprosić na koncert OLEGA SUCHAREWA, lidera folkowej grupy „Sami Swoi” z Kijowa. Koncert odbędzie się 14 grudnia 2012r. o godz. 19.00 w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach. W programie: folkowe pieśni ukraińskie, czytanie wierszy, ballady i pogadanki. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy.

g

gaber

SPOTKANIE Z DOKTOR INŻYNIER ARCHITEKT HANNĄ HREHOROWICZ - GABER

24 listopada 2012r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach odbyło się spotkanie z doktor inżynier architekt Hanną Hrehorowicz - Gaber, pt. "Ochrona wartości kulturowych wsi łemkowskich". Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.

g

zarzyka

GRZEGORZ ZARZYKA - WYSTAWA FOTOGRAFII
Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii autorstwa Grzegorza Zarzyki pt. "Wczoraj dziś i jutro-architektura cerkiewna w obiektywie".

Wernisaż wystawy odbył się 10 listopada 2012r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach.


dni_otwarte

DNI OTWARTE CENTRUM KULTURY IM. B. I. ANTONYCZA - 6-7 LISTOPAD 2012r.

Prezentacja działalności Zjednoczenia Łemków, prelekcja związana z historią, kulturą i tradycją Łemkowszczyzny-prezentacja multimedialna. Powszechny obraz Łemka w środowisku większościowym na podstawie analiz zebranych w szkołach ponadgimnazjalnych.


impreza na 103

IMPREZA NA 103!
3 listopada 2012r. świętowaliśmy wspólnie sto trzecią rocznicę urodzin B. I. Antonycza. Zagrały zespoły: Burjan, Dollars Brothers i Serencza. Dla muzycznie uzdolnionych zorganizowano łemkowski jam session.


misilo

EUGENIUSZ MISIŁO - AKCJA "WISŁA"

W piątek 12 października 2012r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach odbyło się spotkanie autorskie z historykiem Eugeniuszem Misiło, połączone z prezentacją najnowszej książki.

Eugeniusz Misiło (Євген Місило) - historyk, dyrektor prywatnego centrum dokumentacji tzw. Fundacji Archiwum Ukraińskiego (“Український архів”) w Warszawie, były pracownik Polskiej Akademii Nauk, współpracownik Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Nowym Jorku i we Lwowie oraz ukraińskiej gazety wydawanej w Polsce pt. Nasze Słowo (“Наше слово”).

g

jeru

XII. ŁEMKOWSKIE JERUZALEM

Zjednoczenie Łemków ma zaszczyt zaprosić na wystawę poplenerową XII. Łemkowskiego Jeruzalem. Prace artystów można obejrzeć w Centrum Kultury im. B I. Antonycza w Gorlicach. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem wystawy dostępnym w wersji elektronicznej.

g

dni_antonycza

DNI BOHDANA IHORA ANTONYCZA - 29 WRZESIEŃ 2012 r.

W ramach obchodów zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy, warsztaty plastyczne-łemkowska krywulta, warsztaty muzyczne w szkole podstawowej w Łosiu. Zwiedzanie zagrody Maziarskiej w Łosiu.


legnica

Zapraszamy na zabawę taneczną, która odbędzie się 17 listopada 2012r. w Legnicy. Zagra zespół Horpyna oraz zespół Axel.

Szczegóły dostępne na plakacie.


wysowa

„WYSOWA W STAREJ FOTOGRAFII”

14 lipca 2012r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach odbył się wernisaż wsytawy „WYSOWA W STAREJ FOTOGRAFII”, połączony ze spotkaniem z Elżbietą Wansacz, Prezesem Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Rodzina".


kermesz

l Вітальний лист від Голови СФУЛО Софії Федини
l List powitalny Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej
l List powitalny Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca
l Galeria zdjęć
l ПРОГРАМА PROGRAM

g

sfulo

V. KONGRES ŚWIATOWEJ FEDERACJI UKRAIŃSKICH ŁEMKOWSKICH ORGANIZACJI - GORLICE, 12-13.05.2012r.

l APEL V. KONGRESU ŚWIATOWEJ FEDERACJI UKRAIŃSKICH ŁEMKOWSKICH ORGANIZACJI do SEJMU, PREZYDENTA i RZĄDU RP
l ЗВЕРНЕННЯ V КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ-ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА УРЯДУ УКРАЇНИ
l ЗВЕРНЕННЯ V КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ-ЛЕМКІВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА УРЯДУ УКРАЇНИ
l ВІТАЛЬНИЙ ЛИСТ ВІД ПРЕЗИДЕНТА СВІТОВОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНЦІВ-ЄВГЕНА ЧОЛІЯ
l Relacja z Kongresu w Gazecie Gorlickiej
l Galeria zdjęć

g

szewczenko

„UNIWERSALNE WARTOŚCI W TWÓRCZOŚCI TARASA SZEWCZENKI”

1 kwietnia 2012r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach odbyła się prelekcja pn. „UNIWERSALNE WARTOŚCI W TWÓRCZOŚCI TARASA SZEWCZENKI”, połączona z występami zespołów muzycznych.


okladkaЗміст / Spis treści

В. Гойсак, Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини, Горлиці 2010, 288 с. Видавець: Об’єднання лемків
W. Hojsak, Językowy obraz świata w kolędach ludowych z Łemkowszczyzny, Gorlice 2010, 288 s. Wydawca: Zjednoczenie Łemków
Книга, яку пропонуємо читачеві, є публікацією кандидатської дисертації, захищеної у грудні 2009 року в Ягеллонському університеті. Розкриває вона мало відомий широкому загалові символічний світ лемківських народних колядок, які досі збереглися в пам’яті лише найстаршого покоління.
У книзі проведено аналіз народних колядок (близько 500 текстів), записаних з середини ХІХ до початку ХХІ ст. на території Лемківщини. – найзахіднішої гілки українського етносу. Ці обрядові пісні зимового циклу становлять один з найбільш архаїчних жанрів фольклору. У текстах добре зберігся світогляд та міфологічні народні уявлення про різні фрагменти дійсності. У книзі відтворено, зокрема, етнокультурний контекст функціонування цих прекрасних і, на жаль, на сьогодні майже зовсім забутих творів, реконструйовано давню постать обряду колядування на Лемківщині, описано контекст функціонування апокрифічних колядок, які до війни виконувались на вечірках у Різдвяному пості. Для дослідження мовної картини світу використано сучасну етнолінгвістичну методику побудови когнітивних дефініцій вибраних понять. Окремий розділ присвячено лемківській діалектній лексиці.
Запитання, пов’язані з замовленням публікації, просимо керувати на адресу
e-mail: lemkounion@poczta.onet.pl
Zjednoczenie Łemków
ul. Jagiełły 2
38-300 Gorlice