36 Łemkowska Watra Zdynia

Новини


Strona główna Aktualności


Архів подій 2018 »

Як зробити кошик на Великден
Варштати плетеня з лозини для молодих и родичів

Warsztaty wikliniarskie25.03.2018 р., 15:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

Матеріали доступни на місци, приносиме лем секатор.
Місця обмежени. Записатися мож: 698 487 712

Wielkanocny koszyk
Warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych

25.03.2018 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

Materiały dostępne na miejscu, przynosimy tylko sekator. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: 698 487 712


INFORMACJA: nieruchomości leśne w Banicy, gm. Uście Gorlickie

Ogłoszenie sądoweW Sądzie Rejonowym w Gorlicach na tablicy ogłoszeń znajduje się OGŁOSZENIE SĄDOWE dotyczące wniosku o zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości w miejscowości BANICA, gm. Uście Gorlickie.

Łemkowie, którzy są zainteresowani odzyskaniem swoich nieruchomości leśnych w Banicy, do 25 kwietnia 2018 r. muszą wykazać swoje prawa do rodzinnej nieruchomości. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać u Radcy Prawnego współpracującego ze Zjednoczeniem Łemków. Telefon kontaktowy: 605 923 006

→ Zobacz w Internecie: Ogłoszenie sądowe

pdf25.01.2018 r.
→ W załączeniu treść ogłoszenia

pdf25.01.2018 r.
→ W załączeniu treść ogłoszenia


46. ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИЙ КОНКУРС ПИСАНОК ім. Михайла Ковальського
Гожув Великопольський

PisankiОб’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків, Управи Гуртків в Ґожові, та Любуський Музей ім. Яна Декерта в Ґожові запрошують до участі в 46. Загальнопольському Конкурсі Писанок ім. Михайла Ковальського. Писанки, найменше пять заварених „на твердо” або видмушок, добре запакованих (найкраще в призначених до торгівлі тектурових коробках) просимо послати до 16 березня 2018 р. на адресу:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Пакет просимо позначити написом „ostrożnie szkło”. До середини просимо покласти карточку, на якій буде ім’я, прізвище, адреса, вік автора та інформація про регіон походження використаних писанкарських узорів. Нагороджені писанки експоноватимуть на виставці в Любуському Музеї ім. Яна Декерта, відкриття якої відбудеться 25 березня 2018 p. Розпорядок Конкурсу доступний в Етнографічному Відділені Любуського Музея ім. Яна Декерта, tel.: 957 510 007 та на сторінці: → muzeumlubuskie.pl

46. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANEK im. Michała Kowalskiego
Gorzów Wielkopolski

Związek Ukraińców i Zjednoczenie Łemków, Zarządy Kół w Gorzowie Wlkp., oraz Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 46. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego.
Pisanki, co najmniej 5 sztuk, wydmuszki lub ugotowane „na twardo”, należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Najlepiej pakować je w specjalne tekturowe pojemniki, których używa się w handlu i transporcie, następnie do tekturowych (a nie blaszanych czy plastikowych) pudełek. Do środka prosimy włożyć kartkę z podanym imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem i zaznaczeniem, skąd pochodzą motywy zdobień wykonanych pisanek. Dobrze opakowaną paczkę należy jeszcze opatrzyć napisem: „ostrożnie szkło” i wysłać do 16 marca 2017 r. na adres:

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”
ul. Fabryczna 1-3
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs pisanek

Nagrodzone pisanki będą eksponowane na wystawie w Muzeum Lubuskim im Jana Dekerta „Spichlerz”, której uroczyste otwarcie nastąpi 25 marca 2018 r. w Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”. Informacje pod tel.: 957 510 007 i na stronie: → muzeumlubuskie.pl

pdf22.02.2018
→ Regulamin konkursu

Projekt finansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.wielkanoc


XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - ЛОДЗЬ

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Łódź27.02.2018 р., 18:00
MIEJSKA GALERIA SZTUKI в ЛОДЗІ, Ośrodek Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza

Запрашаме Вас тим разом до Лодзі на черговий, юж четвертий вернісаж виставки: XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа». Куратори: Ґжеґож Штвєртня, Йоанна Земанек / координатор: Наталія Гладик. Виставку мож оглядати від 27.02 до 18.03.2018 р.

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - ŁÓDŹ

27.02.2018 r., 18:00
MIEJSKA GALERIA SZTUKI w ŁODZI,
Ośrodek Propagandy Sztuki,
Park im. H. Sienkiewicza.

Zapraszamy Was tym razem do ŁODZI na kolejny, czwarty już wernisaż wystawy: XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom”. Kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek; koordynator: Natalia Hładyk. Wystawę będzie można oglądać od 27.02 do 18.03.2018 r.

→ Zapowiedź wystawy: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem
→ Zobacz też: Pusty dom – XVII Łemkowskie Jeruzalem (foto)
→ Relacja filmowa TVP3 ŁÓDŹ: WYSTAWA "PUSTY DOM XVII - ŁEMKOWSKIE JERUZALEM" (film)

g

НАРОДНИ СПОСОБИ ЗМІТУВАНЯ ГРОКІВ В КАРПАТАХ.
Магічни обряди Різдвяного періоду.

Ludowe sposoby odczyniania uroków w Karpatach18.02.2018 р., 16:00 год.,
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці.
Тематична зустріч з др Ольгом Соляр.

Др Ольга Соляр - етнолог и україніст. Абсольвентка Ягеллоньского університету - Інститут східньослов’яньской філології. Дослідник традицийной культури, спеціалізуєся в магії, стосуваній в медицині и народній ветеринарії, а тіж магії, присутній в родиннім и календарно-обрядовім цикли. Остатніма роками призератся житю бойків Турчаньского повіту в Україні.

LUDOWE SPOSOBY ODCZYNIANIA UROKÓW W KARPATACH.
Obrzędy magiczne w cyklu bożonarodzeniowym.

Dr Olga Solarz18.02.2018 r., godz. 16:00,
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice.
Spotkanie tematyczne z dr Olgą Solarz.

Dr Olga Solarz - etnolożka i ukrainistka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Badaczka kultury tradycyjnej, specjalizuje się w magii wykorzystywanej w medycynie i weterynarii ludowej, a także funkcjonującej w rodzinnym i kalendarzowym cyklu obrzędowym. W ostatnich latach prowadzi badania wśród Bojków w powiecie turczańskim na Ukrainie.

g

Лемківська Освітня Фундація ім. Івана Криницького
Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego

1%Шановні прихильники рідного!
Szanowni Państwo,

od 2005 r. utworzona przez Jana Krynickiego ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA wypełnia formę solidarności sympatyków oraz członków naszej społeczności z niezamożnymi a pracowitymi uczniami i studentami.

Pomaga ona zachowującym tożsamość przodków, będącym w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej młodym z Łemkowszczyzny przyznając stypendia najbardziej potrzebującym uczniom szkół średnich i wyższych.
Aktualnie jeden uczeń i czworo studentów otrzymuje comiesięczną pomoc. Stypendyści angażują się w środowiskowe życie społeczne.
Fundacja, będąca organizacją pożytku publicznego, jest w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wśród opp uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego za rok 2017 - pozycja 4649,
patrz: → Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2017 r.

Bardzo prosimy o solidarność ze stypendystami i zadeklarowanie w swym zeznaniu podatkowym za 2017 rok 1% podatku dla Łemkowskiej Fundacji Oświatowej.

Dane do PIT-u:
- pełna nazwa: ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO
- numer KRS: 0000225293

W zeznaniu należy podać kwotę 1% własnego podatku za 2017 rok, zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątków groszy.
Dziękujemy bardzo za wspieranie kontynuacji szlachetnego dzieła. Великє Вам Боже заплат!

Zarząd Fundacji

→ www.lemkoeducationfound.republika.pl


Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum → Archiwum wydarzeń

 
  • Найновiша вистава
    Najnowsza wystawa
Wystawa Zjednoczenia Łemków

Wystawa ZŁ: 1947 Akcja „Wisła” na Łemkowszczyźnie »

  • Найновiша публікація
    Najnowsza publikacja
OGIEŃ POD NADZOREM. ŁEMKOWSKA WATRA W  DOKUMENTACH SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA 1986-1989

Zobacz więcej publikacji »