Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

36 Łemkowska Watra Zdynia

Новини


Strona główna Aktualności


Архів події 2017 »

Лемківська Освітня Фундація ім. Івана Криницького
Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego

1%Шановні прихильники рідного!
Szanowni Państwo,

od 2005 r. utworzona przez Jana Krynickiego ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA wypełnia formę solidarności sympatyków oraz członków naszej społeczności z niezamożnymi a pracowitymi uczniami i studentami.

Pomaga ona zachowującym tożsamość przodków, będącym w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej młodym z Łemkowszczyzny przyznając stypendia najbardziej potrzebującym uczniom szkół średnich i wyższych.
Aktualnie jeden uczeń i czworo studentów otrzymuje comiesięczną pomoc. Stypendyści angażują się w środowiskowe życie społeczne.
Fundacja, będąca organizacją pożytku publicznego, jest w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wśród opp uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego za rok 2017 - pozycja 4649,
patrz: Wykaz organizacji pozytku publicznego uprawnionych do 1% w 2017 r. »

Bardzo prosimy o solidarność ze stypendystami i zadeklarowanie w swym zeznaniu podatkowym za 2017 rok 1% podatku dla Łemkowskiej Fundacji Oświatowej.

Dane do PIT-u:
- pełna nazwa: ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO
- numer KRS: 0000225293

W zeznaniu należy podać kwotę 1% własnego podatku za 2017 rok, zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątków groszy.
Dziękujemy bardzo za wspieranie kontynuacji szlachetnego dzieła. Великє Вам Боже заплат!

Zarząd Fundacji

www.lemkoeducationfound.republika.pl »


Іде зьвізда чудна... Вечер коляд

Idzie gwiazda cudna...28.01.2018 p., 16:00 год.
Центр культури ім. Б. І. Антонича
пл. Двориско 5, Горлиці

В різдвяним часі сердечні запрашаме Вас на шторічний вечер коляд до Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях
28 січня 2018 р., початок 16:00.
Запрашаме!

Yde źwizda czudna... Wieczór kolęd

28.01.2018 r., godz. 16:00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
pl. Dworzysko 5, Gorlice

W okresie bożonarodzeniowym serdecznie zapraszamy Państwa na uroczysty wieczór kolęd do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach
28 stycznia 2018 r., początek 16:00.
Zapraszamy!


XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - Лешно

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Leszno
19.01.2018 р., 18:00
Галерея МБВА Лешно, ул. Leszczyńskich​​ 5.

Запрашаме Вас до Лешна на черговий вернісаж виставки XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа».
Виставку мож оглядати від 19.01 до 17.02.2018 р.
Запрашаме!

XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom” - Leszno

19.01.2018 r., 18:00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5.

Zapraszamy do Leszna na kolejny wernisaż wystawy XVII Łemkowskie Jeruzalem „Pusty dom”.
Wystawę można będzie oglądać od 19.01 do 17.02.2018 r.
Zapraszamy!


Календар подій 2018 p.

Kalendarz1Програма “Спіткань з Лемківщином 2018” Центру культури ім. Б. І. Антонича в Горлицях »


Kalendarz2Календар виставок Лемківкого Єрусалима 2018-2019 »


01.2018
→ Програма СПІТКАНЬ З ЛЕМКІВЩИНОМ 2018 + календар виставок Лемківкого Єрусалима 2018-2019


Калlendarz wydarzeń 2018 r.

Kalendarz1Program „Spotkań z Łemkowszczyzną 2018” Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach »


Kalendarz2Harmonogram wystaw Łemkowskiego Jeruzalem 2018-2019 »


01.2018
→ Program SPOTKAŃ Z ŁEMKOWSZCZYZNĄ 2018 + harmonogram wystaw Łemkowskiego Jeruzalem 2018-2019


Лемківски ліси - coroczne starania o zwrot mienia

Łemkowskie lasyOd początku swojej działalności Zjednoczenie Łemków co roku zwraca się do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe.
Wniosek dotyczy mienia osób wysiedlonych w akcji "Wisła" przejętego z naruszeniem prawa po 1947 r. Poniżej publikujemy najnowsze pisma dotyczące tej sprawy.

30.11.2017 - 08.01.2018
→ Korespondencja do Ministra Środowiska o wstrzymanie ścinki drzew w dawnych lasach prywatnych, o zwrot których toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe


WARTO PRZECZYTAĆ: Iza Chruślińska Chwasty?

Iza Chruślińska - Chwasty?
PP 145/146 2017

Polecamy artykuł Izy Chruślińskiej opublikowany w ostatnim numerze Przeglądu Politycznego pt. Chwasty?

Chwast to określenie rośliny, która została uznana za niepożądaną w danym środowisku. Porównanie między niepożądanymi roślinami a niepożądanymi ludźmi wydało mi się oczywiste. Ludzie ci zostali wyrwani z korzeniami ze swojej ziemi, bo uznano, że ich obecność szkodzi życiu innych ludzi. Uznano, że z ich powodu nie da się uprawiać patriotyzmu z pożytkiem. Postanowiono więc oczyścić z nich ziemię - wyplenić chwasty...

WIĘCEJ można przeczytać w zakładce: Archiwum > Archiwum prasy i dokumentów > Chwasty?


Колядування

KolędowaniaГурток Об’єднання лемків з Кракова є організатором коляди на Лемковині.
Сподівайтеся колядників в селах:
- Бехерiв - 13.01.2018 р.;
- Маластів - 14.01.2018 р.


g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum - Archiwum wydarzeń »

 
  • Найновiша світлина
    Najnowsza galeria
Kolędowanie

Колядування Бехерiв - Маластів;
13-14.01.2018  »

  • Найновiша вистава
    Najnowsza wystawa
Wystawa Zjednoczenia Łemków

Wystawa ZŁ: 1947 Akcja „Wisła” na Łemkowszczyźnie »

  • Найновiша публікація
    Najnowsza publikacja
OGIEŃ POD NADZOREM. ŁEMKOWSKA WATRA W  DOKUMENTACH SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA 1986-1989

Zobacz więcej publikacji »