Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Watra Zdynia

Новини - Aktualności 2017

Архів події »


XXXV Лемківскa ватрa в Ждини - додаток до програми

35 Łemkowska Watra w Zdyni - Program20.07.2017 | Простір пам'яти - покладаня квітів:

  • Епіфанію Дровнякови в Креници,
  • Богданови Ігору Антоничу в Новици,
  • Якову Дудрі і Левку Ґальови в Лоси,
  • Петрові Чухті в Ждини,
  • Филипови Іконяку в Явірках.

Під час 35 Лемківской ватри в Ждини одбудутся юридични консультації в справі старань про поверніня майна, втраченого внаслідок акції «Вісла».

Бюро правних консультацій попровадит меценас Павло Сокіл 21-22.07.2017 од 14.00 до 17.00 год. в давнім бюрі Ватри при Лемко-стріт.

35 Łemkowska Watra w Zdyni - dodatek do programu

35 Łemkowska Watra w Zdyni - Program20.07.2017 | Przestrzeń pamięci - złożenie kwiatów pod pomnikami:

  • Epifaniusza Drowniaka w Krynicy,
  • Bohdana Igora Antonycza w Nowicy,
  • Jakuba Dudry i Lwa Gala w Łosiu,
  • Piotra Czuchty w Zdyni,
  • Filipa Ikoniaka w Jaworkach.

W ramach 35 Łemkowskiej Watry w Zdyni będą prowadzone konsultacje prawne dotyczące starań o zwrot własności utraconej w ramach akcji "Wisła".

Biuro porad prawnych będzie prowadził mecenas Paweł Sokół w dn. 21-22.07.2017 w godz. 14:00-17:00 w dawnym biurze organizatora przy Lemko-Street.


XXXV Лемківскa ватрa в Ждини

35 Łemkowska Watra w Zdyni21 липня 2017 р. розпалиме чергову Ювілейну 35 Лемківску ватру в Ждини, котра без 3 дни буде сповнена Вами, музиком и добром забавом.

Приходте, приіжджайте!

35 Łemkowska Watra w Zdyni

21 lipca 2017 r. rozpalimy kolejną Jubileuszową 35 Łemkowską Watrę w Zdyni, która przez następne 3 dni będzie pełna Was, muzyki i dobrej zabawy.

Przybywajcie!


I З’їзд колишніх и гнешніх мешканців Конечной

KoniecznaСтріча Конечнян

Дорогы Конечняне!
2017 рік буде для нас смутний з увагы на 70-ту річницу акциї "W". Мало нас не быти, але мы остали ся и маме обовязок о тім засьвідчыти. В Конечні ґміна одновила школу, до якой понад 30 років ходили діти по науку, хоц лем тоту підставову. Зыйдме ся при оказиї Ватры и одзначме траґічну дату, а разом з тым вкажме, же мы-зме ту в нашім селі на Лемковині.

Шановны Конечняне!
Кличеме Вас на спільну молитву и на спомин о тім, што ся колиси з нами стало.
В справі стрічы можна ся контактувати з
Андрийом Ксеничом (+48 608 45 42 46)
и Петром Болдысьом (+48 512 181 666).

I Zjazd obecnych i byłych mieszkańców Koniecznej

KoniecznaSpotkanie Koniecznian

Drodzy Koniecznianie!
Rok 2017 będzie dla nas smutny z uwagi na 70. rocznicę akcji „Wisła”. Miało nas nie być, ale jesteśmy i mamy obowiązek o tym zaświadczyć. W Koniecznej gmina odnowiła szkołę, w której przez ponad 30 lat dzieci pobierały naukę, przynajmniej tę podstawową. Zbierzmy się przy okazji Watry i upamiętnijmy tragiczną datę, jednocześnie pokażmy, że jesteśmy tutaj, w naszej wsi na Łemkowszczyźnie.

Szanowni Koniecznianie!
Zapraszamy Was na wspólną modlitwę i wspomnienie tego, co się z nami kiedyś stało.
W sprawie spotkania można się kontaktować z
Andrzejem Kseniczem (+48 608 45 42 46)
i Piotrem Bołdysiem (+48 512 181 666).


«Наша вспільна хижа»

Zjednoczenie LemkówПрограм розповідає про Об'єднання лемків - партнерську організацію передачі 'Кермеш'. Редактори потрапили на засідання головної управи і детально випитали присутніх про їхню мотивацію для суспільної праці та найбільші успіхи ОЛ.

"Nasz wspólny dom"

Audycja opowiada o Zjednoczeniu Łemków, które jest partnerską organizacją programu "Kermesz". Naszym redaktorom udało się odwiedzić posiedzenie Zarządu Głównego i dokładnie wypytać obecnych o to, co motywuje ich do społecznej pracy i jakie są największe sukcesy ZJ.

  RADIOKRAKOW.PL - audycja»


Перемишль - XV Лемківский Єрусалим «Потрійний автопортрет»

Wernisaż wystawy XV Łemkowskie Jeruzalem - PrzemyślЗапрашаме на черговий вернісаж виставки XV Лемківский Єрусалим «Потрійний автопортрет», тим разом до Перемишля.

Отвертя виставки:
30.06.2017 р. о год. 18:00,
Галереія сучасного мистецтва,
ул. Косцюшка 3
.

Виставку мож обзеряти від 30.06 до 30.08.2017 р.

Przemyśl - XV Łemkowskie Jeruzalem "Autoportret potrójny"

Zapraszamy na kolejny wernisaż wystawy XV Łemkowskie Jeruzalem "Autoportret potrójny" tym razem do Przemyśla.

Otwarcie wystawy:
30.06.2017 r. o godz.18:00,
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
ul. Kościuszki 3
.

Wystawę można obejrzeć od 30.06 do 30.08.2017 r.

g

Санок, 20.06.2017 p., 11:00

Odsłonięcie tablicy pamiatkowej w SanokuРади зме Вас повідомити, же друга з пропам’ятних таблиц, присвячених 70 річниці депортації в рамках aкції «Вісла» буде урочисто отверта
20 червня 2017 р. о 11:00 год.
на залізничній стації в Саноку
.

Sanok, 20.06.2017 r., 11:00

Miło nam poinformować, iż druga z pięciu tablic upamiętniających 70 rocznicę deportacyjnej akcji „Wisła” zostanie odsłonięta
20 czerwca 2017 r. o godz. 11:00
na stacji kolejowej w Sanoku
.

g

Starsze wydarzenia można przejrzeć w zakładce: Archwum - Archiwum wydarzeń »

Архів події »